Confidentialitate 2017-12-14T10:44:11+00:00

PROCESAREA SI DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE ALE UTILIZATORULUI

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, SC BUZZ STORE SRL, operator de date cu caracter personal cu nr. 26652, are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate si statistica. Acest site include masuri de securitate impotriva pierderilor, modificarilor sau folosirii improprii a informatiilor aflate sub controlul nostru.

Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale. BUZZStore intelege sa foloseasca aceste date in scopul derularii campaniilor de reclama, marketing, publicitate si statistica ce fac obiectul de activitate al companiei. Aceste date nu vor fi dezvaluite tertilor, ci vor servi in scopuri statistice, pentru cercetari de piata realizate in cadrul campaniilor mentionate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa contact@buzzstore.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Observaţie:

  • *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.