ProNature

/ProNature

ProNature

Campanie

04.10.2021 - 20.11.2021

500 participanti

500 kituri

ProNature pentru un viitor mai verde!

Alegerile noastre, oricat de nesemnificative ar parea, au efecte asupra celor din jur si, mai ales, asupra planetei. Un viitor mai verde poate incepe chiar de acasa, fie prin colectarea selectiva a deseurilor, fie prin alegerea unor produse sustenabile.

Cu relativ putin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluarii, contribuim la pastrarea apei curate, conservam resursele naturale neregenerabile si reducem consumul de energie.

Gama de produse pentru ingrijirea si curatarea casei ProNature reprezinta solutia eco-friendy, ca tu sa poti avea grija de casa si de mediu, in același timp. Produsele din aceasta gama contin ingrediente provenite din surse naturale, in proportie de peste 95%si ambalaje obtinute din materiale reciclate si reciclabile. In contextul interesului tot mai mare legat de sustenabilitate, gama ProNature cuprinde produse pentru ingrijirea si curatarea casei apartinand brandurilor Bref, Clin, Pur si Somat.

Produsele sunt certificate EU Ecolabel*, au la baza ingrediente obtinute din surse naturale* oferind in același timp o performanta ridicata de curatare. Totodata, ambalajele sunt obtinute din materiale reciclate si sunt la randul lor reciclabile.

*exceptand Bref odorizant de toaleta

Produse gratuite in schimbul parerilor tale de testare!

Pentru a beneficia de produsele oferite spre testare si a putea participa si la viitoare campanii, implicarea ta este esentiala! Exprima-ti in mod creativ parerile de testare in mediul online, dupa cum urmeaza:

POSTARI IN SOCIAL MEDIA

# Testeaza noile produse ProNature impartaseste cu noi experienta ta, in postari creative: 3 postari pe Instagram si/sau Facebook si 2 stories pe Instagram si/sau Facebook, in functie de reteaua in care esti cel mai activ/a, in care sa descrii beneficiile produselor  testate, intr-un context potrivit, creativ.

Postarile de mai sus trebuie sa contina hashtagurile campaniei #buzzProNature, #ProNature #viitormaiverde, etichetarea paginilor BUZZStore si Ask Team Clean, sa puna in evidenta produsele testate, fara a contine alte marci in imagine. Vei include impresii din perioada de testare insotite de fotografii si/sau video expresive in care produsul sa apara intr-un context firesc, legat de curatenia casei.

ALTE ACTIVITATI ONLINE

#  Realizezi un material in care sa prezinti parerile tale de testare, sub una din urmatoarele forme: articol pe blogul propriu SAU postare pe un forum / grup de Facebook cu solutii pentru ingrijirea casei SAU un video pe Youtube SAU un reel de Instagram SAU un video pe TikTok.

# Realizezi un review (stele, text, in functie de ce permite site-ul) pe unul din site-urile care comercializeaza produsul testat (Carrefour.ro, cora.ro).

# Ramai la curent cu noutatile campaniei, devenind fan al paginilor de Facebook si Instagram BUZZStore si Facebook si Instagram Ask Team Clean

FINALIZEZI CAMPANIA

# Incarci in MyBUZZ raportul de activitate care sa ateste postarile efectuate in campanie, asa cum apar ele la punctele 6.3.1 – 6.3.4. din regulament. Link-urile postarilor pot fi incarcate in MyBUZZ pe toata perioada campaniei;

# La finalul campaniei, completezi integral cu informatii corecte chestionarul de satisfactie pe care il vei gasi in sectiunea Finalizare. Acesta va fi disponibil dupa cca doua saptamani de la inceperea perioadei de testare si trebuie completat pana la finalul perioadei de testare anuntata pe site sau prin newsletter.

Regulament

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

CAMPANIA de testare produs, denumita in continuare CAMPANIA este organizata si desfasurata de SC BUZZSTORE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2974/15.03.2012, avand CUI RO29917150 denumit in continuare „Organizatorul”.  Organizatorul a fost mandatat in acest sens de catre compania HENKEL ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, cam. 308, et. 3, CP 020325, respectiv cu sediul pentru comunicarea corespondeti in Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, cam. 308, et. 3, CP 020325, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, denumita in continuare “Beneficiar”.

CAMPANIA este organizata si se deruleaza cu scopul de a testa si promova produsele Beneficiarului, prin comunicarea calitatii produselor atat in mediul online (retele sociale, pagini web tip blog), cat si offline (discutii directe cu colegii/ prietenii).

CAMPANIA se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii la CAMPANIE. Participantii la CAMPANIE sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului potrivit celor mentionate mai jos. Prin participarea la Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Regulamentul CAMPANIEI este intocmit si facut public in mod gratuit pe pagina www.buzzstore.ro, in sectiunea special dedicata CAMPANIEI. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea CAMPANIEI, cu conditia ca orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament sa fie supuse instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI

CAMPANIA va fi lansata pe data de 04.10.2021 ora 16:00 si va dura pana pe data de 30.10.2021 ora 22:00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada CAMPANIEI pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina de internet www.buzzstore.ro dedicata CAMPANIEI.

SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE

CAMPANIA este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, in varsta de minim 18 ani (impliniti la data lansarii prezentei Campanii) care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

3.1. au domiciliul/ resedinta in Romania, inclusiv cetatenii straini rezidenti pe teritoriul Romaniei (care pot face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara.)

3.2. sunt membri ai comunitatii BUZZStore, mai precis, s-au inscris benevol pe site-ul www.buzzstore.ro pentru a lua parte la campanii de testare gratuite organizate de SC BUZZStore SRL si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial

3.3. completeaza corect si integral chestionarul de inscriere

3.4. profilul lor personal de consumator (varsta, resedinta, venituri, status in campul muncii, profesie, obiceiuri de consum, dar fara a se limita la acestea) are afinitate cu publicul tinta al produselor testate

3.5 Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 • Doi sau mai multi membri ai aceleasi familii (rude de gradul I sau II), persoane ce locuiesc in aceeasi resedinta si nici rudele de gradul I si II ale Organizatorului sau Beneficiarului;
 • Angajatii companiei HENKEL ROMANIA si ai distribuitorilor acesteia;
 • Angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea CAMPANIEI.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 4 - ELIGIBILITATE

Pentru a participa la CAMPANIE si pentru a fi desemnati parte din panelul de persoane ce vor testa produsele CAMPANIEI, Participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

4.1. sa aiba un cont activ pe site-ul www.buzzstore.ro si un cont activ pe site-urile de socializare Facebook si/sau Instagram, cu minim 350 de prieteni/ followeri. Detinerea unui blog propriu reprezinta un avantaj, dar nu este o conditie obligatorie

4.2. sa fie fani ai paginilor de Facebook BUZZStore (www.facebook.com/BUZZStoreRomania), Instagram BUZZStore (https://www.instagram.com/the_buzzstore_ro)

4.3. Sa completeze cu informatii reale chestionarul de inscriere, disponibil pe microsite-ul CAMPANIEI la sectiunea INSCRIERE, alcatuit din intrebari ce privesc obiceiurile de consum ale participantilor. Atunci cand organizatorul constata existenta unei neconcordante a datelor furnizate, isi rezerva dreptul de a declara participantul neeligibil.

4.4. Dupa anuntarea prin e-mail a calitatii de participant la CAMPANIE, sa confirme acceptul de participare in 48h de la data primirii email-ului de acceptare in campanie. In cazul in care Participantul nu confirma acceptul de participare in termenul anterior mentionat, Partcipantul va pierde dreptul asupra kit-ului de testare, fara nicio pretentie de despagubire din partea Organizatorului, urmand sa fie contactate rezervele, in ordinea desemnarii lor.

SECTIUNEA 5 – DESFASURAREA CAMPANIEI

5.1. Perioada si conditiile de inscriere – Incepand cu data de 04.10.2021 orele 16.00, Organizatorul va permite inscrierea in CAMPANIE a BUZZerilor. Inscrierile sunt deschise pana la data mentionata in Sectiunea 2 a prezentului Regulament.

5.2. Produsele – In cadrul CAMPANIEI, Beneficiarul ofera, prin intermediul Organizatorului, 500 de seturi de produse, in vederea testarii produselor ProNature, mostre si diverse materiale promotionale si informative. Produsele vor fi alocate acelor participanti care, in urma analizei raspunsurilor efectuata de catre Organizator, din Chestionarul de inscriere in CAMPANIE, corespund criteriilor de selectie, asa cum sunt ele enuntate in sectiunea 5 si sectiunea 7 a prezentului regulament, iar profilul lor personal prezinta afinitate cu produsele oferite spre testare. Odata cu cei 500 de participanti selectionati pentru CAMPANIA de testare, se vor desemna si 20 de rezerve ce ii vor putea inlocui pe cei ce renunta la calitatea de participant in campanie.

5.3. Modalitatea de testare– Participantii vor avea la dispozitie circa 30 de zile pentru testarea produselor si pentru a-si formula o parere avizata, pe care o vor comunica prin retelele sociale in care activeaza sau in conversatii directe catre prieteni, colegi sau familie.

5.4. Anuntarea participantilor – se va face initial prin e-mail/sms iar ulterior, dupa completarea formularului de confirmare a participarii si asumarii prezentului regulament, vor fi publicati pe platforma www.buzzstore.ro, in pagina dedicata CAMPANIEI, sectiunea Participanti. In termen de maxim 48h de la anuntarea prin email/sms BUZZerii selectionati vor confirma prin completarea unui formular de confirmare dorinta de a participa in campanie si a unui formular pentru acordarea consimtamantului in scopul procesarii datelor cu caracter personal. In situatia in care dupa 48h participantul selectionat nu a completat chestionarul, Organizatorul il va contacta prin SMS. Daca participantul nu poate fi contactat prin SMS, acesta isi pierde dreptul de participant in campanie, si va fi inlocuit de catre una din rezervele selectionate, in ordinea selectionarii, de la 1 la 50, pana cand toate locurile disponibile in campanie vor fi ocupate.  Vor fi luate in calcul toate inscrierile valide pentru Campanie, in conformitate cu prevederile si conditiile prezentului Regulament.

5.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si de a refuza livrarea kit-ului de testare in cazul constatarii unor asemenea situatii.

5.6. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6 - CONDITIILE DE PARTICIPARE

Pentru a beneficia de produsele oferite in cadrul CAMPANIEI de testare, participantul trebuie sa desfasoare un set minimal de activitati, conform subpunctelor de mai jos, pe perioada de derulare a CAMPANIEI, respectand codul de etica al BUZZerilor, disponibil pe https://www.buzzstore.ro/despre-noi/ sectiunea BUZZerul ideal.

6.1. sa citeasca cu atentie comunicarile prin e-mail aferente CAMPANIEI si sa accepte termenii si conditiile prezentului regulament.

6.2. pe parcursul CAMPANIEI sa testeze produsul si sa-si formeze o parere personala despre acestea.

6.3. sa-si faca cunoscuta opinia sincera despre produsul testat in randul unui numar cat mai mare de prieteni, cunostinte si colegi, fie in conversatii directe, fie pe internet (retele sociale – Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube etc), pe blog sau pagina personala de internet dupa cum urmeaza:

sa fie fan al paginilor de Facebook si Instagram BUZZStore Romania https://www.facebook.com/BUZZStoreRomania/ si  https://www.instagram.com/the_buzzstore_ro Instagram & Facebook Ask Team Clean Ro

 • sa realizeze minim doua stories pe Instagram si Facebook si alte trei postari pe Instagram si Facebook (fiecare postare cu cu unul din produseletestate) cu tag la pagina de Facebook a BUZZStore si impresii din perioada de testare insotite de fotografii care sa nu faca referire la alte branduri/marci inregistrate sau alte persoane. sa posteze un articol pe blogul propriu (in cazul in care detine) SAU o recenzie pe un grup de Facebook in care activeaza in care sa sublinieze beneficiile gamei de produse ProNature.
 • sa realizeze un review (acordare de rating – stele/ sub forma de text – in functie de ce permite site-ul) pe unul din site-urile care comercializeaza produsul testat (Carrefour.ro, cora.ro, altex.ro, elefant.ro, etc.).
 • sa completeze integral, cu informatii corecte, chestionarul de finalizare a CAMPANIEI, in maxim cinci zile lucratoare de la informarea pe e-mail.
 • sa foloseasca in toate postarile hashtagul CAMPANIEI #buzzProNature #ProNature si sa eticheteze pagina de Facebook/Instagram BUZZStore Romania si Ask Team Clean.
 • sa incarce in MyBUZZ raportul de activitate care sa ateste postarile efectuate in campanie, asa cum apar ele la punctele 6.3.1 – 6.3.4. din prezentul regulament, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la informarea pe e-mail.

In masura in care BUZZerul participant la campanie nu indeplineste criteriile de la punctele 6.1.-6.6, Organizatorul percepe o penalitate de pana la 200 de puncte eligibile din contul BUZZerului si isi rezerva dreptul de a nu-l mai selecta pe respectivul BUZZer in campaniile viitoare.

SECTIUNEA 7 - DREPTURI SI OBLIGATII

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din CAMPANIE Participantii care nu au furnizat date corecte de contact, care nu au acordul sau incuviintarea cerute in Sectiunea 5, punctul 2 sau a celor care desfăsoara actiuni cu caracter fraudulos/ilicit în cadrul CAMPANIEI.

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de selectie a participantilor, poate fi formulata in scris de catre Participant in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii acestora si expediata prin e-mail la adresa de mail: contact@buzzstore.ro si va contine obligatoriu cel putin: i) datele de identificare ale Participantului contestatar; ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia; iii) prevederile continute de prezentul regulament pe care participantul contestatar le considera incalcate. Contestatia se va solutiona in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie se va incerca rezolvarea contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

In cadrul postarii opiniilor din cadrul acestei campanii este interzisa folosirea: limbajului abuziv sau trivial; limbajului sau imaginilor ofensatoare sau explicite sexual ori care dauneaza minorilor sau care incalca dreptul persoanei la viata privata; amenintari sau manifestari rasiste, pornografice, criminale, violente; continut ce incalca legea sau care poate incalca drepturile altor persoane; continut neadecvat paginii; promovare pentru alte servicii sau produse decat cele din Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura un astfel de continut si nu isi asuma responsabilitatea pentru el.

Pentru orice act sau fapt care poate aduce prejudicii de imagine sau marca ale Organizatorului sau ale oricaruia din partenerii sai comerciali, Organizatorul are dreptul de a se adresa autoritatilor competente si de a solicita tragerea la raspundere civila si/sau penala – dupa caz a persoanelor vinovate precum si obligarea acestora la plata de daune interese.

SECTIUNEA 8 - RESPONSABILITATE

8.1. Prin participarea la CAMPANIE, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii calitatii de participanti sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial.

8.2. Inscrierea la aceasta CAMPANIE valideaza consimtamantul implicit al Participantului cu privire la termenii si conditiile inscrise in acest Regulament.  Prin înscrierea la CAMPANIE, in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016, participantii sunt informati cu privire la procesarea datelor personale, iar in cazurile necesare, isi vor acorda consimtamantul.

8.3. Organizatorul CAMPANIEI nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in CAMPANIE, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa se inscrie in CAMPANIE. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in CAMPANIE in perioada de desfasurare a CAMPANIEI.

8.4. Totodata, Organizatorul nu raspunde pentru nici un fel de daune directe sau indirecte cauzate Participantilor, in cazul in care acestia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde castigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participarii la acesta CAMPANIE sau orice alta campanie organizata de Organizator si care nu au fost transmise de catre Organizator conform prezentului Regulament. In acest sens, oricaror persoane care intentioneaza sa participe la CAMPANIE sau participa la CAMPANIE, li se pune in vedere ca, in situatia castigarii unui premiu in cadrul acestei CAMPANII, informarea initiala referitoare la castigarea premiilor se va face prin publicarea pe www.buzzstore.ro a Participantilor castigatori, urmand ca o confirmare a obtinerii premiului sa se faca telefonic, dupa transmiterea informatiilor de catre Participantul castigator, pe email, Organizatorului.

8.5. Organizatorul/Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu produsele testate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

9.6. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu poate fi facut responsabil cu privire la calitatea si natura produselor oferite spre testare sau a continutului materialelor informative/ promotionale expediate. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind pierderile, deteriorarea sau livrarea cu intarziere a produselor oferite spre testare.

8.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

8.8. Dupa data limita de inscriere pe site, Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website.

SECTIUNEA 9 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

9.1. In conformitate cu legislatia protectiei datelor cu caracter personal si a Regulamentului nr. 679/2016 in special, prelucrarea datelor cu caracter personal de catre organizator in scop de reclama, marketing, imagini foto, imagini video, inregistrari audio, text si publicitate este insotita de o informare prealabila a participantilor si se va efectua pe baza legala si/sau de consimtamant, in scopuri exprese si pe perioade determinate de timp. Refuzul unui Participant de a i se procesa datele personale in scopul CAMPANIEI de catre Organizator indreptateste Organizatorul sa refuze inscrierea acestuia in CAMPANIE.

9.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016, privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta CAMPANIE si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la CAMPANIE, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului nr. 679/2016, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor (dreptul de opozitie, dreptul la portabilitate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal). Totodata, la solicitarea Participantilor, Organizatorul se obliga sa dea curs acestora in conditiile legii.

SECTIUNEA 10 - DREPTUL DE PROPRIETATE

Prin semnarea acordului, Participantii selectati sunt de acord ca fotografiile, filmuletele si textele postate in cadrul CAMPANIEI sa fie utilizate de catre Organizator sau Beneficiar in campaniile publicitare ulterioare ale acestuia in mediul online (web site, site-uri socializare), dar fara a se limita la acesta fara nici un cost suplimentar pentru Organizator sau Beneficiar. Pentru campanii ulterioare, altele decat prezenta, participantilor li se va solicita acordul in mod expres si neechivoc, avand o durata determinata. Participantii selectati declara pe propria lor raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de legea penala privind falsul in declaratii, ca sunt autorii fotografiilor, filmuletelor, textelor postate in cadrul acestei campanii si ca nici unul dintre aceste materiale nu incalca dreptul de autor si/sau orice alt drept conex al vreunui tert.

Fotografiile postate de catre Participanti trebuie sa respecte conditiile de mai jos:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze un video care contine referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate, acesta isi rezerva dreptul de a publica si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/imagini;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la persoane minore;
 • sa respecte tematica CAMPANIEI asa cum este descrisa pe site;
 • sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale, iar activitatea desfasurat nu trebuie sa puna in pericol in niciun fel sanatatea copilului sau a participantului;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
SECTIUNEA 11 – TAXE SI IMPOZITE

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru produsele acordate cu titlu gratuit in cadrul CAMPANIEI de testare, in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

SECTIUNEA 12 - INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta CAMPANIE poate inceta inainte de data de 30.10.2021 (data de final a CAMPANIEI) in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta CAMPANIE.

SECTIUNEA 13 – LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta CAMPANIE se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Inscriere

Ne pare rau, dar perioada de inscriere pentru aceasta campanie s-a terminat!
Pentru a fi printre primii la curent cu noile campanii iti sugeram sa ne urmaresti pe Facebook si Instagram.


Participanti:

Admin BUZZStore, Sectorul 1


,


Lavinia Nica, Sector 3


Diana Oprisan, Bucuresti


Simina Budei, BUCURESTI


Andrei Craitoiu, Bucuresti


Diana Maria Blaga, GEOAGIU


Maria Alexandra Ionica, GALATI


Bianca-Elena Alexandrescu, Bucuresti


Lucia Geldrich, TALMACIU


Valentina Mocanu, Constanta


Andreea Roxana Dadalau, VALU LUI TRAIAN


Madalina Elena Patrascan , Bacau


Anca-Claudia Bălineanu, Botoșani


Aura Toma, Pitesti


Madalina Spiridon, Craiova


Ioana Pintilie, Iasi


Madalina Ginerica, Chiajna


Carla Gaulea, Bucuresti


Alexandra Rusu, Iasi


Constanta Francisca Doru, Ploiești


Cristina Ciobanu, Iasi


Irina Mihaela Dragomir, Timisoara


Roxana-Mihaela Oncea (Palos), Comuna Stiuca


Ioana Bandila, Reghin


Raluca Arabolu, NAVODARI


Silvia Alexandra Tatarus, BUCURESTI


Rotarescu Nicoleta, BAIA MARE


melania iorga, Bacau


Alina Gherghe, București sector 3


Oana Alexandru, BUCURESTI


DALIANA ILIE, PITESTI


Andreea-Madalina Ardeleanu, Bacau


Mihaela Epure, Bucuresti


georgiana popa stroe, BUCURESTI


Alexandra Iustina Geanta, sat Dudu


Florentina Dan, București


Ioana Radut, Husi


iulia petrus, Ploiesti


Claudia Soiogea, Bucuresti


Alexandra Streață, Craiova


Alexandra Enache, Roman


Theodora Balosin, Bucuresti


iulia Antonescu, TARGOVISTE


Gabi Oica, Constanța


Florentina Popirtac, Bucuresti


Iulia Alexandra Dogar, Riciu


Andreea Cretu, Urlati


Delia Ștefan, Bucuresti


Ana-Maria-Alessandra Sava, Dobroeşti


Elena Ramona Sovoiu, CRAIOVA


Liliana Alexandra Stan, Bucuresti


Maria Andreea Chitimiea, Otopeni


Georgiana Hobeanu, Motru


Ioana Moraru, Brasov


Alexandra Cheroiu, Sibiu


Carmen Grecu, Bucuresti


Arabela Sorina Ivan, STEJARU


Anca-Elena Popescu, Bucuresti


Lavinia Andreea Mărginean, Sibiu


Teodora Mares, Târgu Ocna


Roxana Arsu, Pantelimon


Fabiola Boca, Dumbravita


Iolanda Mihaela Cioraneanu, Bucuresti


Adina Mazilu, București


Simona Catinca, Popesti-Leordeni


Gabriela Grigoras, Dolhasca


Maria Paraschiv, Brosteni


Teodora Stoica, Babeni


Oana Cazacu , Constanța


Otilia Țurcanu, Iasi


Oana Precob, SUCEAVA


Denise Ferat, Constanta


Ramona-Emilia Dumbrava, Brasov


Dana Maria Dumitru, București


Gina Mariana Huzum, București sector 1


Corina Revnic, BUCURESTI


Magdalena Enache, Comuna Beleți-Negrești


Catalina Lica, Filipestii de Târg


Ana Airimioaei, IASI


Andrada Radut, Campulung


Costin Ciprian Casandroiu, Bucuresti


Diana Ionescu, Bucuresti


andreea cirnu, Dolj


Cristina Mitroi, Chiajna


Mihaela-Alina Brostianu, VALEA LUPULUI


Camelia Diana Orbai, Oradea


Laura Brindus, Satu Mare


Anda Maria Ghebriout, TIMISOARA


Luiza Stefania Ionescu, TIMISOARA


Eliza Mariana Abrudan, CLUJ-NAPOCA


Andreea Antoce, Piatra Neamt


Mădălina Iuliana Sălășan, Hateg


Bianca-Mihaela Enciu, Constanta


Sorina Georgiana Cristudor, București


Delia Zvinca, Cluj Napoca


Doina Radu, SLATINA


bogdan sandulescu, mogosoaia


Sorina Pana, RAMNICU SARAT


Ana-Maria Pristavu , Sibiu


Diana Florina Sandor, Marin


Alexandra Nitu-Iordache, Bucuresti


Cristiana Cimpoaie, București


Ionescu Simona, Bradu


Maria Jalba, CONSTANTA


Roxana-Andreea Vornicu-Stefan, Radaseni


Elena Iacob, Targsoru Vechi


Mihaela Mihaita, Ploiesti


Emma Pop, Ghimbav


Valentina Radulescu, Chiajna


Alexandra Anamaria Scurtulescu, Targu Jiu


Ioana-Cristina Badea, Rm.Valcea


Claudia-Mădălina Peșu, Constanta


Claudia Halas, PECICA


andreea daniela pasol-putureanu, Sibiu


Diana Bunea, Cluj-Napoca


Janina Ionică, Craiova


Iulia Sebesi, Cluj-Napoca


Delia Zahariciuc, Constanta


Simona Zorila, GALATI


Monica Fita, Bucuresti


Beatrice Olteanu, Sinaia


Floriana Glavan, Sector 6


Sofia Cojocaru, Bucuresti


Andreea Zdircea, Sibiu


Macrina Bleotu, BUCURESTI


Ioana Flutur, Radauti


Oana Claudia Moșteanu , Sibiu


Andreea Caibula, Constanta


Maria Lacatis, Cil


Andrada Cleopatra Parau, Bucuresti


Simona Moldoveanu, CONSTANTA


Andreea Tobosaru, Com Bogati


LUCIA VATASELU, CALARASI


Mirela Vaida, TIMISOARA


Mirela Zapciroiu, București


Claudia Ecaterina Nechifor, Iasi


Cristina Buder, Arad


Cristiana Fuicu, Oravita


Mihaela Cotuna, Ranzesti


Ganea Simona, Drogu


Adelina Tifrea, Cluj-Napoca


carmen cotan, timisoara


Larisa Tufan, Constanta


Loredana Sighet, Timisoara


andreea elena ghinet, BACAU


Diana Rosca, Baia Mare


Bianca Patru, timisoara


Iulia Patricia Roman, Timisoara


Nicoleta Mezdrea, CLUJ-NAPOCA


codrina marele, Iasi


Daiana Misu, Ploiesti


irina Florea, Constanta


Roxana Necsoi, Bucuresti


Bianca-Adriana Tarau, Oradea


Irina Petronela Rosca, Drobeta Turnu Severin


Denisa Ciurtin, Cluj Napoca


Adelina Pîrvu, Craiova


Bianca Diana Farcas, Dej


Loredana Andreea Tapus, CRAIOVA


Andrei Lucan, Bucuresti


Iuliana Mihai, Constanta


Pécsi Noémi, Comuna Craciunesti sat Cornesti


Cristina Manuela Stamin, Craiova


Andreea Băltuță , Flămânzi


Ioana Vasile, Ghimbav


Ancuta martonos, BISTRITA


Alexandra MOSOR, Lumina


Andreea Moruzi, Bucuresti


Andreea Gheorghiu, Iasi


Elena Tabarnac, Radauti


Gabriela-Monica Munteanu, Bragadiru


Madalina Craciun, Ilba


Diana-Catalina Murariu-Labusteanu, Dorohoi


Georgiana Barbu, Sinaia


Ionela Adina Buhum, Arad


Madalina Stan, Ploiesti


Cosmina Stemate, Buzău


Ecaterina Zlei, BUCUREȘTI


Ana Arteni, Racaciuni


Andrada Oltean, Targu mures


,


Brigitta Kaszta, Baia Mare


Maria Muntean, Deva


Mioara Lepadatu, GALATI


Dana Camelia Stoica, Piatra Neamt


Mara Trandafir, Baicoi


Elena Raluca Pascal, Bacău


,


Florentina Dumitrascu, Slobozia


Hirtopeanu Claudia, Botosani


Anca Ifrim, Galati


Andreea Valentina Suciu, București


Annelise Czitros, Brasov


ELENA-GEORGETA VASILE, TOPRAISAR


Alina Gainariu, ROMAN


Andreea Anton, Sat Sanmihaiu Roman


Ioana Fisca, PITESTI


Paula Sosoi, FALTICENI


Madalina Ionita, Magurele


Mădălina Kovacsics , Petrila


Andreea-Cristiana Iordan, Bucuresti


Gabriela Pop, Campia Turzii


Noemi Fancsali, Lunca de Jos


Alexandra Lavinia Iordan, Bucuresti


Mihaela Florina Chelcan, Bucuresti


Mihaela Anisiei, Falticeni


Ioana Muscalu, Rediu


Cristina Dragomirescu, București


Diana Mihaela Popescu, Popesti Leordeni


alexandra paparusca, Cluj-Napoca


Madalina Nichifor, Bucuresti


Sabina Bobu, Aroneanu


Lia Constanta Levitchi, Iasi


Diana Elena Rusu, Dumbravita


Madalina Stan, Rosu


Miruna Preda, Bucuresti


Tzuntzy Szabo, Floresti


Irina Cirstoiu, BUCURESTI


Florin Razvan Todoran, Brasov


Corina Sirbu, BRASOV


Maria Alexandra Voicu, Popesti Leordeni


Ruxandra Daniela Gavrila, Ploiesti


Ionela Sauta, Bacau


Ioana Daniela Purcar, Baia Mare


Adelina Voina, Cisnădie


Ana Maria Alexii, FELDIOARA


Andreea Mazare, Brasov


Diana Alina Vlad, BUCURESTI


Cristina Florentina Iordache, Constanta


Cristina Osman, CLUJ-NAPOCA


Bianca Szente, LUDUS


anca adam, Suceava


Monica` Rebreanu, Cluj napoca


Catalina Antofi, GALATI


Maria Mondoc, Selimbar


Raluca Bumbulut, Floresti


Mihaela Pini, Bucuresti


Alina Georgiana Poșteanu, CONSTANTA


Roxana Visovan, Sat sasar, com Recea


Alina Ganciu, Ploiesti


Gabriela Madalina Ulea, Moinesti


Andreea Sînca, Craiova


Dumitrita Iftode, Iasi


Andreea Maria Stan, Medias


Andra Cristiana Enea, Moinesti


Denisa Dafinescu, Sânpetru, Brașov


Diana Hotico, Sângeorgiu de Mureș


Patranescu dora silvana, Popești-Leordeni


Madalina Muj, Sibiu


Anamaria Boar, DEVA


Dana Nicola, Dobroesti


Beatrice Bobes , București


Pitigoi Adina, Sibiu


Andra Balan, Floresti


Lavinia Hetes, Copalnic Manastur


Ruxandra Albastroiu , Sector 4


Diana Oana, Sura Mare


Mihaela Cosmina Vasile, PLOIESTI


Catalina Dragu, Tarlungeni


Mlagiu Marinela, Craiova


Isabela Georgiana Vasilescu, Campulung


Roxana Amariei, Iasi


Laura Nicula, Cisnadie


alexandra ioana gergeli, galati


Ramona Melinte, Brasov


Claudia Iftinchi, București


,


Ioana Vasiliev, BUCURESTI


Catalina Dragomir, CRAIOVA


Alexandra Badescu, Pitesti


angheluta Corina, Focsani


antonia suciu, bucuresti


Ana-Maria Todoran, Brasov


Ionelia Miron, Sag


Roxana Mihaela Munteanu, Sibiu


Gabriela Marilena Ionel, Suceava


Adina Paula Istrate, DEVA


Elena Bornaz, Fundeni


Mihaela Agarici, București


Gabriela Ciorascu, BUCURESTI


Gabriela Andreea Ilisei, Com Girov , sat Turturesti , Piatra Neamt


Iuliana Kis, Timisoara


Cristina Mazilu, Tarlungeni


Marta Chiscop, Miroslava


Miruna Cristiana Achim, CONSTANTA


Claudia Marilena STANCU, CALARASI


Oana Cristina Alexandru, Galati


Andreea Sandu, Bucuresti


Ana-Maria Faur, Prejmer


Cristina Aurica Birladeanu, Iasi


carmen marilena tender bulearca, SLOBOZIA


Auras Mihaiu, Nehoiu


Aurelia Jipa, Ploiesti


Andreea-Mariana Rusca, BALOTESTI


Izabela Martin, Selimbar


Androne Anca, Popesti leordeni


Georgiana Stavarache, Horpaz


Oana Alexandra Simion, BUCURESTI


Daria Gadea Dinescu, Cisnadie


Cristina Nedelcu, Sat Costi, com. VANATORI


Ramona Elena Olteanu, Bragadiru


daniela dobrovicianu, IASI


Raluca-Georgiana Grama, Nazna com .Sancraiu de Mureș


Sarina Iurea, Cluj


Ruxandra Nicoleta Pavel, BUCURESTI


Tabita Popa, Valea Crisului Com Bratca


Roxana Gherghina, Comstanta


Cristina Domuta, Jucu de Mijloc


Andreea Maria Stan-Arion, Hunedoara


vasiloni daniela, FAGET


Andreea Chiricuta, ALESD


Irina Marcu, IASI


Valentina Cadar, ZALAU


Giulia Burlacu, Brasov


Andreea Camelia Ionita, Chiajna


Larisa Dana Bugeag, HUSI


Nicoleta Ghelase, Brăila


Emilia Micu, Bucuresti


Ana Maria Funaru, BUCURESTI


Silvia Alina Pop, Timişoara


nita diana, BUCURESTI


Simona Ionel, Iasi


nicoleta Rozolea, Ghiroda


Ruxandra Florea , București


Laura Căuneac, Botosani


Violeta Mihale, București Sector 6


Mara Apetrei, Dumbrava Rosie


Maria Madalina Cupareanu, București


Iulia Ion, Bucuresti


Cosmina-Ioana Vîlsan, Ramnicu Vâlcea


Maria gaman, b


Diana Cristina Pavel, București sector 6


Camelia Costin, SATU MARE


Alina Sandulescu, Mogosoaia


Bogdana Crăcană, Bucuresti


Carla Rachitan, TIMISOARA


Simona Husaru, CONSTANTA


Cristina Barbieru, MATCA


Madalina Acozmulesei, Cluj-Napoca


Catalina Coman, Iasi


Raluca Andreea Sandu, Bacau


Nica Adelina, galati


carolina ticala, baia mare


ema nedila, Cluj


Cornelia Elena Dogaru Marchelov, CONSTANTA


Bianca Pistol, Bragadiru


Gabriela Taban , Focșani


Anca Stancu, Constanta


Alina Checea, CALARASI


Cristina Iorgulescu, BUCURESTI


Alexandra Marina Tinca, Bucuresti


Andra Potlog, Iași


Vîrvărescu Antonela, Vatra Dornei


Violeta Constantin, Dudu


Alina-Patricia Mihai, Suceava


Miruna Sandu, Constanta


Mihaela-Diana Bolocan, Galati


Monica maria Dobrila, Braila


Gina Gherase, Galati


Madalina Craciun, Tunari


Romina Iulia Roibu, Fânațe


Henrietta Szolosi-Penzes, Sancraiu de Mures


Diana Florea, Calafat


Oana-Luiza Dogaru, Constanta


Laura Grigore, Bucuresti


Adina Maria Dimitriu, Iasi


Mihaela Crușoveanu, Craiova


Bianca Rebegea, Iași


Irina Maria Zgheran, Bacau


Marius Caprar, Arad


ELENA DIANA Romanescu (fost GRIGOROIU), Pitesti


alisa bencau, Hunedoara


Iasmina Roxana Popa, Nadlac


Claudia Teodora Lazarescu, PODU ILOAIEI


Maria Macarie , Iași


Elena Grigorescu , Pitesti


Claudia Alexandra Florea, Craiova


Raluca Lazar, Bragadiru


Maria Silaghi, Oradea


Marinela Valentina Calangiu, Craiova


Apostol Cristina, Cluj-Napoca


Sorina Airinei, Romanesti


Stefania Nan, Focsani


Paul Gabriel Tinca, Bucuresti


Alina Oros, ZALAU


Bianca Cristurean , Târgu Mureș


Oana Roxana Badescu, Sat Badesti-Bai,Com.Barla


Andra Cristina Bogdan, Bucuresti


Madalina Petrisor, Targu Jiu


Simona Ionas, Bucuresti


Irina Coţan, Mireșu Mare


Catalina Voicu, Maruntei


Elena Popa, Constanța


Dorina Dănilă, Arad


Carmen Pop, Cluj Napoca


Oana Marinela Gogu, Timisoara


Melania Molea, Com Ungheni


Alina Ioana Balint, Utvin


Cristina Elena Boiangiu, Oltenita


Alena Morris, Bucuresti


Carmen Oprea, CONSTANTA


Anamaria Cioază, Cluj-Napoca


Mihaela Timiș, Bacau


Delia-Maria Donca, Baia Mare


Simina Popov, Bucuresti


Iuliana Murgulet, Cojasca


Loredana Ecaterina Marin, PITESTI


Alexandra Burgheaua, Radauti, judetul Suceava


Maria Valentina Crețu, BUCURESTI


Carmen Lorelai Dumitru, București


maria luisa matei, Curtea de Arges


Alexandra burz, sebes


Andreea Tabaras, Bucuresti


Petruta Buzea, Intorsura buzăului


Diana Agachi, Brasov


Andreea Ungureanu, CONSTANTA


Elisabeta Ungureanu, CONSTANTA


Valentina Asanache , București


daniela valentina preda, SLOBOZIA


Raluca Drăghiciu , Bacău


Daniela Ionela Iorga, CAMPULUNG


Crina Laura Calin, Sector 6


Cristina Illes, Giroc


Veronica Chiriac, Dobroesti


Alina Petrea, BUCURESTI


alina toma, PIETRARIA


Eniko Toro, Oradea


Andrada Tonoiu, FAGARAS


Andra Georgiana Toader, Ploiesti


Denisa Martau, PITESTI


Pricope Florentina, Iaşi


Madalina Neagoe, Tg jiu


Edina Alexa, Lazuri


Crina Oprea, Comuna Cateasca,Sat Recea


Viorica Catalina Savu, Ploiesti


Raul Tirinescu, Timisoara


Andreea Daniela Manole, Chiajna


Iuliana Mihaescu, Ziduri


Denisa Alexandra Neagoe, Valea Stânii


iuliana scinteie, BACAU


Emanuela Georgiana Cirligeanu, Bucuresti


Denisa Belia, Lugoj


Mirea Alina Elena, Pitesti


Ioana Daniela Vasile , Cobadin


Laura Constantin, Ploiesti


Costiniuc Cezara, Iasi


Cristina Drăgan , Popești


Elena-Andreea Andrei, Prundu


Madalina Simona Petre, Timisoara


Mihaela Puscas, Bucuresti


Roxana Ioana Popescu, Bucuresti, sector 6


Claudia Badea, PLOPENI


gabriela Onisor, TARNOVA


livia lupsan, Bistrita


Mariana Lupan, BUCURESTI


Andreea Ivan, Târgoviște


Emilia Militaru, PITESTI


Andreea Ionelia Badea, PITESTI


Andreea augustina Iove, BUCURESTI


Diana Mustata, Bucuresti


Mihaela Butnaru, IASI


Mirela Ghita, Medgidia


Marilena Agachie, Roman


Ramona Florina Manolache, Bacău


Maria Constantinescu, Bucuresti


Adina Pletea, Constanta


Doinita-Daniela Dana, Bucuresti


Raluca Stroe, Timișoara


Raluca Cheran, Ramnicu Valcea


Alexandra Mitu, București


Claudia Dobroiu, BRASOV


Laura Iuliana Ciudin Cucos, PIATRA NEAMT


Diana-Iuliana Ioniţă, Iacobeni


Alexandru Maties, Bucuresti


Renata Ciolte, Seini


Teodora Radoi, Targoviste


Oana Balla, Focsani


Ana Sevastin, GALATI


Nicoleta Vincze, DEVA


Elena Mihaela, Dragotesti


Geanina Negrea, BUCURESTI


Andreia Nicoleta Ivan, Suceava


Roxana Moldovan, Lugoj


Teodora Ujică, Sibiu


Coca Daniela Guta Hucai, bucuresti


Gabriela Ciobanu, BACAU


Larisa Colan, TARGOVISTE


Mirela Dumitru, Bucuresti


Florentina Stefan, Craiova


Aura Ciucas, Floresti


Roxana Marcu, Ungheni


Cornelia Oprea, BRASOV


Anca Maria Danciu, Sibiu


alina stanciu, RAMNICU VALCEA


Alina Maria sava, IASI


ana maria porcica,


Oana Zamfirescu, Bucuresti


Liliana Mardaru, suraia,vrancea


Selena Lazar,


Magda Angela Paraschiv, Galati


Oana Mainescu, Bucuresti


ana maria porcica,


Activitatea mea in campanie

Trebuie sa fii participant pentru a putea posta!

Finalizare

Trebuie sa fii participant pentru a completa chestionarul de finalizare! Intra in contul tau!

Aboneaza-te acum!

Fii printre primii care afla noutati despre campanii, BUZZBox si BUZZAcademy.