Concurs BUZZBox Mai

Campanie

10.05.2023 - 30.05.2023

400 participanti

0 kituri

Dacă te simți creativ, îți place să testezi și să comunici întregii tale comunități despre noile descoperiri, îți oferim șansa de a câștiga unul dintre cele 10 BUZZBox Iunie.

 

 • Realizează fotografii sau videoclipuri creative cu produsul tău preferat
 • Postează-le pe conturile tale de Instagram, Facebook sau TikTok, folosind hashtag-ul aferent produsului, dar și #BUZZBoxRomania
 • Încarcă link-urile postărilor la secțiunea MYBUZZ

Fiecare postare încărcată în MYBUZZ reprezintă o înscriere în concurs.

Concursul se desfășoară în perioada 10.05-30.05.

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și anunțat în comentarii și la adresa de e-mail în data de 30.05..

Regulament

REGULAMENT CONCURS BUZZBox Mai

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) CONCURSUL este organizat si desfasurat de SC BUZZStore SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2974/15.03.2012, avand CUI RO29917150 denumit in continuare „Organizatorul”

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Concurs, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet BUZZStore/BUZZBox Facebook.

(4) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Concursului, pe pagina www.buzzstore.ro, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj email la adresa suport@buzzstore.ro.

(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(6) Participarea la prezentul Concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata concursului.

(7) Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord ca societatea SC BUZZStore SRL să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la SC BUZZStore SRL.

(8) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către SC BUZZStore SRL. sau prin e-mail la adresa suport@buzzstore.ro.

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial în perioada 10.05.2023-30.05.2023

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) CONCURSUL se adresează tuturor persoanelor fizice majore, care au un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro si care au achizitionat BUZZBox Ediția Mai.

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii SC BUZZStore SRL, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

1) Concursul se desfăşoară prin intermediul site-ului www.buzzstore.ro, in pagina dedicate campaniei BUZZBox Mai.

(2) Înscrierile în campanie se pot face oricând în intervalul 10.05.2023-30.05.2023  prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 1. Să aibe un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro.
 2. Să achiziționeze în perioada 04.05.2023-30.05.2023 minim o cutie BUZZBox Ediție de Paște.
  1. Să realizeze minim o postare sub forma de foto/video + text, în care prezintă minim un produs favorit din cutia BUZZBox Ediție de Paște. Postările vor fi realizate pe profilul pe care il administreaza pe unul din canalele de Social Media pe care este activ/ă (Ex: Facebook,  Instagram, YouTube, TikTok, etc). O postare va conține în imagini un singur produs (cu excepția recenziilor de tip vlog, ce pot prezenta conținutul întregii cutii, cu accent pe fiecare produs), fără alte mărci în cadru.
 3. Să folosească in aceste postări hashtagurile brandurilor despre care isi exprima opinia (informatii disponibile in paginile brosurii primite in BUZZBox)
 4. Să încarce in contul sau de pe site-ul www.buzzstore.ro, la sectiunea MyBUZZ, link-urile postarilor cu care doreste că se inscrie in concurs.

La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice înscriere după această perioadă nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.

(3) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi elctronica pe platforma random.org, in data de 31.05.2022

(4) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine toate înscrierile valide, sub forma de link postare, ce respecta condițiile prezentului regulament încărcate până la ora extragerii.

(6) Pentru validarea unui câştigător, acesta trebuie să trimită prin email la suport@buzzstore.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactați de către firma de curierat în vederea livrării).

(7) În cazul în care un castigator extras nu va răspunde în termen de 10 zile calendaristice trimiţând prin email toate datele de identificare, atunci se va trece la prima rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(8) Expedierea premiului se va face de către Organizator până la data de 20.06.2023, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(9) Castigatorul fi anunţat prin email dar si pe paginile de Facebook si Instagram BUZZStore si BUZZBox,  prin comentariu la postarea de concurs.

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în concurs.

(2) Nu se vor lua în considerare acele postari care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe site-ul buzzstore.ro

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 6. PREMIILE

(1) În cadrul  concursului BUZZBox Mai poți câștiga unul dintre cele 10 BUZZBox Iunie

(2) Expedierea premiului către câştigător se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui campanie NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a il schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului sau să le cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

 

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe site-ul www.buzzstore.ro sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (site-ul www.buzzstore.ro). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament și în prezentul Act adițional.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor câştigătorilor şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
 3. c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;
 • și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.
 2. e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: suport@buzzstore.ro

Adresa de Corespondență: Str. Tuzla nr. 9-27, Bl. I, Sc. I, et. 3, Apt. I33, Sector 2, Bucuresti.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Inscriere

Ne pare rau, dar perioada de inscriere pentru aceasta campanie s-a terminat!
Pentru a fi printre primii la curent cu noile campanii iti sugeram sa ne urmaresti pe Facebook si Instagram.


Participanti:

Mihaela Dana Macinic, Timisoara


Diana Darabana, fundeni


Simona Turcan, PATARLAGELE


Simona Manole, Iasi


Admin BUZZStore, Sectorul 1


Luiza Tifui, PIATRA NEAMT


Dana Nicola, Dobroesti


Adina Solea, Brasov


Alina Maria Nitu, Vicovu de Sus


Adriana Zaharia, Gârleni


Madalina Lacatusu, Sat Dancu, com Holboca


Izolda Kolto, Sfantu Gheorghe


Alecsandra Ganea, Timisoara


Georgiana Munteanu, Pleșcoi


Oana Serbu, Floresti


Emil Molnar, Simeria


Corina Manea,


Arabela Sorina Ivan, STEJARU


Simona Stan, Bucuresti


Loredana Dragomir, Mioveni


Georgeta Radut, Constanța


Irini Dinu Scarlat, BUCURESTI


Daniela Făcîlă, Brasov


Andreea Eduarda Opran, Picăturile


melania iorga, Bacau


Geanina Nedelcu, CAMPINA


Dudău Monica, Bucuresti


Veronica Neamtu, Suceava


Madalina Andrei, PLOIESTI


Marilena Bogaievici, BUCURESTI


Carmen Davidoaia, Valea Lupului


Ancuta Semeniuc, Bulbucata


Alina-Elena Petrila, Iasi


Mihaela Cristina Huian, ARAD


Melinda Gabriela Nagy, SINTION


Georgiana Mariana Mocanu, Focșani


Simona Dinu, BUCURESTI


Andrea Iordache, Bucuresti


Anamaria Pop, floresti


Crina Filipan, Satu Mare


Eliza Dragos, Baile Felix


madalina cocolos, AGIGEA


Diana Stefan, SUCEAVA


Alina Checea, CALARASI


Delia Movila, Agigea


Raluca Turda, Bistrița


yay cristina, Bucuresti


Corina Radoi, VOLUNTARI


Alexandra Zaman, Cluj Napoca


Elena Mocanu, AGAS


Georgiana Zamfir, MOSTENI


Oana Bonu, BUCURESTI


Androne Andreea, Mogosoaia


Iulia Martinovici, Sectorul 6


Ramona Dănilă, Leorda


Oana Rosculete, Dragasani


Ionela Irimia, Pârscov


Ramona Daniela Catu, Farcaseni


Mirela Dumitrascu, Bucuresti


Burghelea Doina, Galati


Laura Mihaela Constantin, slatina


Loredana Iliesiu, BUCURESTI


Violeta Nistor, Zimnicea


Nechitei Alina, Dorna Candrenilor


angela cristian-gorea, NAZNA


Claudia Alexandra Tanase, Bucuresti


CRISTINA Herman, Oradea


Iulia Cabuz, Cisnadie


Andreea Morar Zimbru, SUCEAVA


Sorina Dumitru, Sector6


Birligea Valentina, Baicoi


Alina Marinela Geanta, GIURGIU


Laura Anisie, SIBIU


Lenuta Teletin, Cernavoda


Georgiana Tatiana Zaharia, Cernavoda


Melania Molea, Com Ungheni


Emil Terpea, Arad


Monica Morosan, Suceava


Floriana Smadu, CALARASI


Alexandra Anamaria Scurtulescu, Targu Jiu


Simina Borciu, DUDESTII NOI


Alexandra-Maria Rogojină, Codăești


Ana-Maria Petre, Bucuresti


Ana Maria Maistru, Iasi


claudia rusu, Com.Soveja juduVrancea


Bianca Barbu, Bucuresti


Raluca Nicolaescu, CAMPULUNG


Felicia Romaniuc, Botiz


Mihaela Morariu, Iasi


Oana Dobrescu-Morariu, Iasi


andrea sabau, TARNAVENI


Adriana Diaconu, Sector 1


Raluca Temelie, Râmnicu sărat


Doina Radu, SLATINA


Emanuela Mariana Sprianu, BACAU


Andreea Prisecariu, Bacău


alexandra ioana gergeli, galati


Mihaela ciortan, CHILIA VECHE


Andreea Herea, Zanoaga


Maria Daniela Fitigau, BAIA MARE


Florentina Moldoveanu, CRAIOVA


Ana-Maria Barbulescu, Piteşti


Cornelia Cercel, VOLUNTARI


ILEANA BURTAN, CONSTANTA


Popescu Eugenia, PLOIESTI


georgiana simion, TRIFESTI


georgiana elena irimia, Suceava


Vasilica Vasilică, Padina


Georgiana Soltuz, IASI


Camelia-Maria Pop, TARGU MURES


Dana-Mihaela Bosnea, Barlad


Elisa Draia, Bucuresti


Mihaela Cioraneanu, BUCURESTI


Catalina Iordache, Constanta


Felicia Bucur, BUZAU


Monica Rotaru, BUCURESTI


Stana Voinea, București


Lucia Dimitrievici, BUCURESTI


Oana Dumitru, Iasi


ADRIANA MOGA, DRAMBAR


IULIANA BUICA, BREZOI


Adriana Gradinaru, Iasi


Andreea Ungureanu, Iasi


Mariana Sobolu, București Sec 6


Patricia Gogoasa, Babaita


Cosmina Galatanu, Mihai Viteazu


Mihaela Pini, Bucuresti


Loredana Mirela Bebu, Balilesti


Diana Mincu, Campina


Constantin Rodica Georgeta, FOCSANI


Cosmina Andreea Petre, Bucuresti


Georgiana Alina Toncu, Bucuresti


Beatrice Mihaiuc, Balotesti


Daniela Ramona Morar Salcudean, Ceausu de Campie


Monica Georgiana Mitreaa, Urziceni


Petre Toncu,


Anca Nicoleta Georgescu, BRASOV


Ana munteanu, iasi


Daniela Ramona Morar Salcudean, Ceausu de Campie


gabriela NICOLAE, Pitești


Anca Simon, Bucuresti


Ana Tusinovschi, ALESD


Cristina Mihaela Lebedov, BUCURESTI


Marieta Lucia Demian, ORADEA


Miruna Micu, Constanta


Erminia Craciun, GALATI


Georgiana Andreea Munteanu, Constanta


Adina Adam, BUCUREŞTI SECTORUL 3


Oana Raluca Moldoveanu, Buzau


Sofia Facila, Marasesti


Daniela Popescu, Sucevita


Bianca Lupascu, Piatra-Neamt


alexandra rotaru, PLOIESTI


mihaela dragomir, BUCURESTI


Ionela Irina Timis, Mun.Bistrita, Loc. Unirea


Antonia Budeanu, Sighetu Marmatiei


Emanuela Lazar, BUCURESTI


Sabina Enache, Branistea


Andreea Mirela Drutu Nechita, Botosani


Cristina Ion, Bucuresti


Florentina Niță, Bucuresti


Daniela Savu, Toplita


Alexandra Novac, Braila


Gabriela Rosu, Târgoviște


CARMEN GHERASIM, Tulcea


Cristina Corujan, Cluj-Napoca


Gabriela Macinic, Timisoara


Elena Carnu, BACAU


Isabela Elena Adam, Sărata


Liliana Bani Menyah, BUCURESTI


Mirela Eugenia Orbulescu, Traian


VIORICA COMSA, iasi


Marina Dragomir, CONSTANTA


alina mehedinti, GALATI


Corina Butnariu, Bucuresti


Emanuela Elena Hitriuc, CORABIA


Maria Luiza Munteanu, Bucuresri


AdrianaElena Braghesiu, BUCURESTI


Alexandra Petre, Domnesti


Camelia Nicolau, Bucuresti


ALINA IOANA LAZAR, Dobresti


Andra Georgiana Toader, Ploiesti


ANNAMARIA KURTI, Satu Mare


Mika Bejenaru, Bacau


Tanase Cristina, GIURGIU


Doina Palade, SUCEAVA


Mihaela Carmen Haralambie, BUCURESTI


Codruta Bucuroiu, Sat Dospinesti, Loc. Visinesti


Anca Balcan, CLUJ-NAPOCA


vladut elena corina, BRASOV


viorica gemanar, FRASIN


Cristina Caravasile, Constanta


Laura Radu, BUCURESTI


Elvira Carmen Dumitru, Magureni


Nicoleta Moldovan, BUCURESTI


Alina-Francesca Vataselu, Craiova


Gheorghe Marian Dumitru, Magureni


Oana Cosma, Cluj-Napoca


Larisa Colan, TARGOVISTE


Bianca Romanasu, ROMAN


Mihaela Paraipan, TIMISOARA


Loredana Mardari, Iasi


Florentina Adamescu, BUCURESTI


Mioara Crucianu, TULCEA


Anda Diana Argint, NEHOIU


Ana Maria Plescan, Valea Lupului


Nicoleta Voicu, PLOIESTI


Monica Mitu, SLOBOZIA


Corina Raluca Corcodel, Mioveni


Mircea Brasoveanu,


Elena Suciu, Gornești


Lidia ONU, Chiajna


Andreea Maria Boromiza, Sura Mare


Nenu Nicoleta, Râmnicu Sărat


Gabriela Balan, GALATI


Emilia gabriela Iancu, Slobozia


Paula Roman, Sântandrei


Irina Pocinoc, Iasi


Monica Șinca, Oradea


Silvia Tanasof, Constanța


Savin Daniela, SALCEA


Madalina Vintur, Bistrita


Cristina I., Bucuresti


Florina Enache, Bucuresti


Daniela Tengher, Piatra Neamt


alina harabagiu, Bucuresti


daniela iuliana ioniche, Bucuresti Sector 5


Ioana Zamfir, sector 5


Monica Grindeanu, Reghin


maria Surlin, RAMNICU VALCEA


Carmen Moisescu, PITESTI


Adela Mihaela Boiciuc, Sighetu Marmatiei


Roxana Nicoleta Vasile, Braila


Alexandra Prodan, Crivești Comuna Vânători


Vicentiu Demeter, Timisoara


Ionelia Luiza Soroiu, Baicoi


liana cuc, CIUMEGHIU


Paraschiva Borgovan, Lesu


Andreea Ghiurea, Cluj-Napoca


Diana Cenusa,


Roxana Mihaela Munteanu, Sibiu


Otves Dalma, Targu Mures


andrada motoi, pitesti


Georgiana Alexe, Constanta


andra adumitracesei, Cluj napoca


Mădălina Uzlău, Tulcea


Bogdan Pascaru, PIATRA NEAMT


Carmen Ioana Nicolae, Bucuresti


Angela Nicolae, BRASOV


Iulia Boiu-Ilie, BUCURESTI


Cristina Alexandra Stratulat, Bucuresti


Anca Macrea, Bucuresti


andreea daniela pasol-putureanu, Sibiu


Daniela Bunbac, Constanta


Ioana Suciu, CAMPIA TURZII


IRINA PETRE, BUCURESTI


Mariuca Caraman, Sector 4


OANA ALEXANDRA VARGA-SAS, Petresti


Andrada Boscher, Satu Mare


Paviliu ALINA MARIANA, BARLAD


carmen filip, BUZAU


Dana Morariu, Iasi


maria luisa matei, Curtea de Arges


Sandra Balan, București


Irina Maria Zgheran, Bacau


Sinca Gabriela, Satu Mare


Milica - Georgiana Alexandru, BUCURESTI


Anișoara Lipoveanu, București


Ileana Crișan, ARAD


Nicoleta Rîșteiu, Bobda


Livia Miea, PITESTI


Mihalache Ionela, Scobinți


Iuliana-Gabriela Pasnicutu, Suceava


Maria Voinea, Slatina


Rodica-Maria Ghita, Magurele


Mihaela Tuca,


LUCIA VATASELU, CALARASI


Bianca Baican, Bucuresti


RODICA MIHAELA PASERE, BRASOV


Popit Mariana, SATU MARE


Mihaela Chelmu, București


Maria Cristina Barbu, sector 4


Iulia Stefan, Bucuresti


Anca Mihaela Marola, Iasi


MARIAN VIRGIL LEFNIC, Suceava


LOREDANA ADRIANA LEFNIC, SUCEAVA


Cristina Iamandi, Bucuresti


Maticiuc Nicoleta Nico, IASI


Adina Hanganu, GALATI


Georgiana Amarie, Ipotesti


Alexandra Badita, BUCURESTI


Georgiana Ramona Culea, BUCURESTI


loredana cristiana Cetateanu (Durla ), Chiajna


Magda Angela Paraschiv, Galati


Adriana Dumitru, MAGURELE


Ramona Bigu, BOTOSANI


adina paraschivescu, BACAU


Leu Adina,


Cristina Domuta, Jucu de Mijloc


Andreea Bogdan, Bucuresti


Valentina Badea, BUCURESTI


Elena Nada, Bucuresti


Alina Ghinea, Techirghiol


Giorgiana Hentea, Resita


Anca Ionita, Buchilasi


Nicoleta Mocanu, CONSTANTA


Luminita Gherban, Bucuresti


Nicoleta-Elena Șușca, Arad


Ioana-Alexandra Ticuleanu, Rădăuți, Str Fabricilor nr 7 la Orient


Cristina Kadar, BRASOV


Ana Maria Vasile, BUCURESTI


Olivia Ceausu, Târgoviște


Ionela DUMITRU, Techirghiol


Gabriela Andreea Ilisei, Com Girov , sat Turturesti , Piatra Neamt


Mihaela Zamfirescu, BUCURESTI


Anamaria Kiss, Sacueni


Oana Alexandra Tudose, Buzau


Anca Daciana Maier, Orastie


Andreea Achim, Lucacesti, comuna Mireșu Mare


Stefania Dobocan, Cluj


Lavinia Andreea Mărginean, Sibiu


Monica Mihaela Herciu, FOCSANI


Diana Alina Vlad, BUCURESTI


Simona Sabadac, Ovidiu, sat Poiana


Ionela Ocu, Botosani


Mihaela Birjoveanu, Piatra Neamt


Mihaela Veronica Pisau, Manasia


Manuela Daniela Boldasu, Focsani


Cadar Emilia, Bistrița


Mariana Sabou, HUNEDOARA


Adriana Stoica, VASLUI


Sabina Perseca, Bistrita


antonela craciun, Gorgota


Andra Costa, Giroc


Veronica Marina Marin, Sibiu


Roxana Nicolaescu, București, sector 2


Florina Voiteanu, Bucuresti


Ana Petrea, brasov


Cristina Dragomirescu, București


Rebeca Arnaut, Caransebes


valentina radu, Cisnădie


Rafaela Hatig, Timisoara


Giorgiana Rosu, SANNICOLAU MARE


RENDI ERIKA,


Alina Neagu, Dumbraveni


Mirabela Pasula, Caransebes


Mirela-Valentina Tanvuia, Galati


Ioana Feldi, Ardud


Teodora Oltean, Solovastru, Mureş


Alexandra Nastase, Curtea de Arges


Mirela Murat, CONSTANTA


Geanina Negrea, BUCURESTI


Lia Cazac, Curtea de Arges


Teodora Adoc, Giroc


Alexandra Sandu, Craiova


Ioana Mădălina Negoita, Brasov


Mihaela Diana Sorescu, Bucuresti


Zarife Paun, Brasov


Andra Moldovan, Floresti


Laura Gioga, constanta


Iancu Cristina, STREJNICU


Adina Ioana Trifan, Brezoi


,


Anamaria Ghiurco, Criseni


Elena Diana Despescu, Sacele


ELENA MADALINA BACRIA, Pitesti


Helene Chelaru, Bucuresti


Alexandra Costea, Otopeni


Claudia Baicu, Bucuresti


Alexandra Adriana Ghita, TULCEA


laura zloteanu, bucuresti


Ortansa Cartianu, Corbeanca


Roxana Terec, Colonia Bod


elena danuta ulmeanu, BUCURESTI


Anca Laura Bonca, TIMISOARA


Elena Izsabell Milea, CONSTANTA


Elena Anastasiu, GURA HUMORULUI


Iuliana Andronic, Suceava


Andreea Pirlitu, Valu Lui Traian


Mihaela Circiumaru, Constanta


Roxana Antal, Codlea


Activitatea mea in campanie

Trebuie sa fii participant pentru a putea posta!

Finalizare

Trebuie sa fii participant pentru a completa chestionarul de finalizare! Intra in contul tau!

Aboneaza-te acum!

Fii printre primii care afla noutati despre campanii, BUZZBox si BUZZAcademy.