Concurs BUZZBox Ediția de Paște

Campanie

07.04.2023 - 30.04.2023

400 participanti

0 kituri

Dacă te afli printre deținătorii ediției BUZZBox aprilie, avem un super concurs pentru tine! Urmează pașii de mai jos și poți câștiga epilatorul Philips Lumea 9900!

 • Realizează postări creative cu produsele din cutie, așezate individual
 • Postează-le pe pagina ta de Instagram, Facebook sau TikTok, folosind hashtag-ul aferent produsului, dar și #BUZZBoxRomania
 • Încarcă link-urile postărilor în MYBUZZ

 

 

Fiecare postare încărcată în MYBUZZ reprezintă o înscriere în concurs.

Concursul se desfășoară în perioada 07.04 – 30.04.

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și anunțat în comentarii și la adresa de e-mail în data de 03.05..

Regulament

REGULAMENT CONCURS BUZZBox Ediție de Paște

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) CONCURSUL este organizat si desfasurat de SC BUZZStore SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2974/15.03.2012, avand CUI RO29917150 denumit in continuare „Organizatorul”

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Concurs, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet BUZZStore/BUZZBox Facebook.

(4) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Concursului, pe pagina www.buzzstore.ro, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj email la adresa suport@buzzstore.ro.

(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(6) Participarea la prezentul Concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata concursului.

(7) Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord ca societatea SC BUZZStore SRL să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la SC BUZZStore SRL.

(8) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către SC BUZZStore SRL. sau prin e-mail la adresa suport@buzzstore.ro.

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial în perioada 07.04.2023-30.04.2023

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) CONCURSUL se adresează tuturor persoanelor fizice majore, care au un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro si care au achizitionat BUZZBox Ediție de Paște.

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii SC BUZZStore SRL, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

1) Concursul se desfăşoară prin intermediul site-ului www.buzzstore.ro, in pagina dedicate campaniei BUZZBox Ediția de Paște.

(2) Înscrierile în campanie se pot face oricând în intervalul 07.04.2023-30.04.2023  prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 1. Să aibe un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro.
 2. Să achiziționeze în perioada 30.03.2023-30.04.2023 minim o cutie BUZZBox Ediție de Paște.
  1. Să realizeze minim o postare sub forma de foto/video + text, în care prezintă minim un produs favorit din cutia BUZZBox Ediție de Paște. Postările vor fi realizate pe profilul pe care il administreaza pe unul din canalele de Social Media pe care este activ/ă (Ex: Facebook,  Instagram, YouTube, TikTok, etc). O postare va conține în imagini un singur produs (cu excepția recenziilor de tip vlog, ce pot prezenta conținutul întregii cutii, cu accent pe fiecare produs), fără alte mărci în cadru.
 3. Să folosească in aceste postări hashtagurile brandurilor despre care isi exprima opinia (informatii disponibile in paginile brosurii primite in BUZZBox)
 4. Să încarce in contul sau de pe site-ul www.buzzstore.ro, la sectiunea MyBUZZ, link-urile postarilor cu care doreste că se inscrie in concurs.

La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice înscriere după această perioadă nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.

(3) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi elctronica pe platforma random.org, in data de 03.05.2022

(4) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine toate înscrierile valide, sub forma de link postare, ce respecta condițiile prezentului regulament încărcate până la ora extragerii.

(6) Pentru validarea unui câştigător, acesta trebuie să trimită prin email la suport@buzzstore.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactați de către firma de curierat în vederea livrării).

(7) În cazul în care un castigator extras nu va răspunde în termen de 10 zile calendaristice trimiţând prin email toate datele de identificare, atunci se va trece la prima rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(8) Expedierea premiului se va face de către Organizator până la data de 20.05.2023, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(9) Castigatorul fi anunţat prin email dar si pe paginile de Facebook si Instagram BUZZStore si BUZZBox,  prin comentariu la postarea de concurs.

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în concurs.

(2) Nu se vor lua în considerare acele postari care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe site-ul buzzstore.ro

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 6. PREMIILE

(1) În cadrul  concursului BUZZBox Ediția de Paște poți câștiga unul din numeroasele premii puse in joc.

(2) Expedierea premiului către câştigător se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui campanie NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a il schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului sau să le cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

(4) Valoarea premiilor acordate în prezentul concurs este de 3.409,99 de lei, TVA inclus (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe site-ul www.buzzstore.ro sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (site-ul www.buzzstore.ro). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament și în prezentul Act adițional.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor câştigătorilor şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
 3. c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;
 • și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.
 2. e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: suport@buzzstore.ro

Adresa de Corespondență: Str. Tuzla nr. 9-27, Bl. I, Sc. I, et. 3, Apt. I33, Sector 2, Bucuresti.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Inscriere

Ne pare rau, dar perioada de inscriere pentru aceasta campanie s-a terminat!
Pentru a fi printre primii la curent cu noile campanii iti sugeram sa ne urmaresti pe Facebook si Instagram.


Participanti:

Alexandra Manda, Alba Iulia


Irina Petronela Mitrea, Bacau


Lavinia Ionescu, Timișoara


Cadar Emilia, Bistrița


Andreea Achim, Lucacesti, comuna Mireșu Mare


Nenu Nicoleta, Râmnicu Sărat


Alexandra Enache, Roman


Ioana Ion, Bucuresti


Alina Marinela Geanta, GIURGIU


melania iorga, Bacau


Cristina Dragomirescu, București


Mihaela Pini, Bucuresti


Gabriela Onisor, Tarnova


Daniela Făcîlă, Brasov


Alina Checea, CALARASI


Ioana Zoica, Con Certeju de Sus sat Hondol


Madalina Andrei, PLOIESTI


Petruța Ana Menu, Bragadiru


Petruta Stroe, Nuntasi


Iulia Cabuz, Cisnadie


Tanase Cristina, GIURGIU


Elena Gavril, Cluj-Napoca


Apostol Cristina, Cluj-Napoca


Anca Ionita, Buchilasi


Florentina Niță, Bucuresti


Rozalia Curiban, Beriu


Andreea Oana Radu, Ploiești


Nechitei Alina, Dorna Candrenilor


Marinela Lazăr, Ziduri


Oana Cosma, Cluj-Napoca


Giorgiana Hentea, Resita


Ionela Irina Timis, Mun.Bistrita, Loc. Unirea


Larisa Colan, TARGOVISTE


Veronica Nedelcu, Calarasi


Mihaela ciortan, CHILIA VECHE


Delia Movila, Agigea


Dudău Monica, Bucuresti


Florina Enache, Bucuresti


Olaru Roxana, Simnicu de Sus


Alina Cristina Mandila, Constanta


Luiza Tifui, PIATRA NEAMT


Catalina Iordache, Constanta


Loredana Dragomir, Mioveni


Lidia Gliga, AGNITA


Ramona Daniela Catu, Farcaseni


Maria Neamt,


Mihaela Dana Macinic, Timisoara


Oana Rosculete, Dragasani


Eliza Dragos, Baile Felix


Anda Diana Argint, NEHOIU


Laura Mihaela Constantin, slatina


Andreia Balmus, Dorna Candrenilor


Manuela Daniela Boldasu, Focsani


Ramona Nanu, Brăila


Paula Toth, Baia Mare


Valentina Visan, Golesti


alina mehedintu, GIURGIU


Adina Solea, Brasov


Gabriela Macinic, Timisoara


Alexandra Badita, BUCURESTI


Alina Macare, Localitatea Sârbi


Ana Maria Vasile, BUCURESTI


Georgeta Untaru, BASARABI


Elena Carnu, BACAU


eugeniaolimpia Solea, BRASOV


antonela craciun, Gorgota


Ionelia Luiza Soroiu, Baicoi


Andreea Ioana Grama, Brad


Larisa Ciobanu, Sat Moi,comuna Bâlteni


Roxana-Andreea Vornicu-Stefan, Radaseni


Maticiuc Nicoleta Nico, IASI


Violeta Nistor, Zimnicea


Sorina Dumitru, Sector6


Ioana Preda, Pitesti


Alexandra Anamaria Scurtulescu, Targu Jiu


Alina Maria Nitu, Vicovu de Sus


Andreea Ungureanu, Iasi


Alexandra Petre, Domnesti


Arabela Sorina Ivan, STEJARU


Simina Borciu, DUDESTII NOI


Florentina Corina Ciobanu, Ciocanesti


Georgiana Ramona Culea, BUCURESTI


Violeta Diana Ghioreanu, Alba Iulia


Silvia Luka, TIMISOARA


Ioana Frunza, TARGU MURES


Anca Sinea, FAGARAS


Oana Dumitru, Iasi


Laura Radu, BUCURESTI


ana manole, bucuresti


Diana Maria Blaga, GEOAGIU


Milica - Georgiana Alexandru, BUCURESTI


Anda Maria Ghebriout, TIMISOARA


Corina Manea,


Diana Alina Vlad, BUCURESTI


adina paraschivescu, BACAU


Adriana Diaconu, Sector 1


Mariuca Caraman, Sector 4


Elena Mocanu, AGAS


Patricia Sovec, Floresti


Mihaela Cristina Huian, ARAD


Oana Raluca Moldoveanu, Buzau


claudia rusu, Com.Soveja juduVrancea


LUCIA VATASELU, CALARASI


Dana Nicola, Dobroesti


yay cristina, Bucuresti


Mirela Eugenia Orbulescu, Traian


Mihaela Zamfirescu, BUCURESTI


Paula Mara, Blaj


Alina-Elena Petrila, Iasi


Cristina Iamandi, Bucuresti


Lucaci Maria, GALATI


Felicia Romaniuc, Botiz


Corina Butnariu, Bucuresti


Adina Nache, Dascalu


Laura Boca, Sat sutor com Zimbor


Ioana Zamfir, sector 5


ANNAMARIA KURTI, Satu Mare


Stafie Lenuta, IASI


ANDREEA DUDAS, ZALAU


Nicoleta Mirela Popa, Remus


Madalina Hoasa, Buzau


Ionela Ocu, Botosani


Carmen Oprea, CONSTANTA


Adriana Stoica, VASLUI


elena badea, BUCURESTI


Miruna Mihaela Barbu, CRAIOVA


Karin Anne-Marie Dimoiu, Selimbar


Mihaela Cioraneanu, BUCURESTI


georgiana elena irimia, Suceava


florentina TRANDAFIRESCU, LIMANU


Raluca Nicolaescu, CAMPULUNG


Georgiana Munteanu, Pleșcoi


Florentina Moldoveanu, CRAIOVA


Virginia Costea, Slatina


Monica Topala, Râmnicu Sărat


Simona Sabadac, Ovidiu, sat Poiana


Marilena Bogaievici, BUCURESTI


Doina Radu, SLATINA


Madalina Tiboaca, Buzau


Laura Anisie, SIBIU


Daniela Tengher, Piatra Neamt


Corina Raluca Corcodel, Mioveni


Ioana-Raluca Toma, București


SIRETEAN Adriana, Siret


Ioana Bolboaca, Cluj-Napoca


Loredana Hurdubei, Piatra Neamt


Paraschiva Borgovan, Lesu


Alexandra-Maria Rogojină, Codăești


Cătălina Lungu, Cotnari


Ioana Marginean, Bistrita


Rebeca Arnaut, Caransebes


CRISTINA Herman, Oradea


Mihaela Paraipan, TIMISOARA


Mika Bejenaru, Bacau


Roxana Nicolaescu, București, sector 2


Livia Miea, PITESTI


Andreea Mihai, IASI


Florentina Andreea Dițu, Botoșani


Simona Stan, Bucuresti


Loredana Popescu, TIMISOARA


Ramona Bigu, BOTOSANI


ALINA IOANA LAZAR, Dobresti


Doina Palade, SUCEAVA


Andreea Mirela Drutu Nechita, Botosani


Alina Borgovan, LESU


Monica Morosan, Suceava


Angela Nicolae, BRASOV


Madalina Vintur, Bistrita


Ana Purcarea, Joita


Simona Asaftei, Boteni


Ana Maria Plescan, Valea Lupului


Georgeta Radut, Constanța


Alexandra Corduneanu, SCHEIA


Andreea Moldovan, ARAD


Kati Meda, TIMISOARA


Mihaela Tuca,


Diana LATES, Mihail Kogalniceanu


Roxana Iordan, RAZVAD


Marina Jarnea-Manole, Bucuresti


Livia Loredana Alexa, Roman


Simona Simona, Alexandria


Miruna Micu, Constanta


Geanina Negrea, BUCURESTI


Carmen Davidoaia, Valea Lupului


Madalina Lacatusu, Sat Dancu, com Holboca


Anca Simon, Bucuresti


Raluca Preisler, Iasi


Iulia Martinovici, Sectorul 6


Georgiana Tatiana Zaharia, Cernavoda


Simona Tura, Baia Mare


Cosmina Andreea Petre, Bucuresti


Gabriela Rosu, Târgoviște


Irina Maria Zgheran, Bacau


Bianca Barbu, Bucuresti


Diana Sevastre, Tecuci


Lenuta Teletin, Cernavoda


Ana Tusinovschi, ALESD


Veronica Enache, Galați


daniela iuliana ioniche, Bucuresti Sector 5


Bianca Puscas, CLUJ-NAPOCA


Mihaela Balaceanu, Mogosesti-Siret


Oana Alexandra Tudose, Buzau


Silvia Tanasof, Constanța


Adriana Molnar, Cluj-Napoca


Camelia-Maria Pop, TARGU MURES


Mihaela Veronica Pisau, Manasia


Georgiana Mariana Mocanu, Focșani


Adina Adam, BUCUREŞTI SECTORUL 3


Madalina Seimeanu, Bucovat Remetea Mare


Monica Faragau, TURENI


Eva Benedek, Toplita


Beatrice Mihaiuc, Balotesti


Dorina Ioana Albina, Barla


Alina Mihaela Balan, Moinesti


Geanina Ionela Roşu, TULCEA


Cazan Mihaela Daniela, GALATI


Cristina Stanciu, Pucioasa


Monica Sorian, Agnita


Constantin Rodica Georgeta, FOCSANI


Sabina Enache, Branistea


Neluța-Cecilia Matei, Galați


Ștefania Mihai, SLOBOZIA


Viorica Rarinca, Iași


Roxana Acea, Lunca Cetatuii, Cartier Editurii


Andreea Prisecariu, Bacău


Mihaela Birjoveanu, Piatra Neamt


angela cristian-gorea, NAZNA


Emanuela Mariana Sprianu, BACAU


Sorina Enache, GALATI


Cristina Anton, Buzau


Mariana Petrut, Luncoiu de sus


mirela pasare, Ibanesti


laura dragomir, Ploiesti


Emanuela Lazar, BUCURESTI


Nadolu Roxana, Bucuresti


Oana Ciobanescu, Tulcea


Oana Serbu, Floresti


Roxana Nicoleta Vasile, Braila


Angela Vasilache, IASI


Andreea Curutiu, FLORESTI


Melania Molea, Com Ungheni


Laura Căuneac, Botosani


Crina Filipan, Satu Mare


Simona Manta, BISTRITA


madalina cocolos, AGIGEA


Monica Georgiana Mitreaa, Urziceni


Georgiana Andreea Munteanu, Constanta


mihaela dragomir, BUCURESTI


Isabela Elena Adam, Sărata


Cornelia Cercel, VOLUNTARI


Florentina Filipan, Alba Iulia


Izolda Kolto, Sfantu Gheorghe


Carmen Moisescu, PITESTI


Ana Irimia, Bals


Cosmina Galatanu, Mihai Viteazu


Diana Pirvu, Bucuresti


Popescu Eugenia, PLOIESTI


Gavrila Mirela, SATU NOU (MIRCEA VODA)


Nicoleta Mocanu, CONSTANTA


Vasilica Vasilică, Padina


Maria Cornelia Dutu, Otopeni


Tarziu Ligia Monica, Floresti


liana cuc, CIUMEGHIU


Camelia Nicolau, Bucuresti


Elena Izsabell Milea, CONSTANTA


Diana Neacsu, București


Florentina Adamescu, BUCURESTI


Popa Roxana Elisabeta, BUCURESTI


Catalina Lica, Filipestii de Târg


Nicoleta Tunaru, Targoviste


Sabina Perseca, Bistrita


Claudia Alexandra Tanase, Bucuresti


Adriana Anghelie, BUCURESTI


Valentina Badea, BUCURESTI


Cristina Osman, CLUJ-NAPOCA


Alina Neagu, BUCURESTI


Mihaela Carp, TULCEA


Andreea Loviana Bălan, Fieni


Bianca Contu, Bacau


Diana Mincu, Campina


Georgiana Alina Toncu, Bucuresti


Mihaela Mincu, Campina


alina harabagiu, Bucuresti


Bianca Lupascu, Piatra-Neamt


Livia Ripeanu, Bucuresti


Cristina Toncu, SCORTENI


Mirela Dindiri, Craiova


Ancuta Semeniuc, Bulbucata


rusu madalina, MALAESTI


AnaMaria Brumar, Cobadin


Andrea Noemi Czeko, Sibiu


Mihaela Schiopoaia, Falticeni


Luiza Petre, București


Brindusa Ionita,


SANDOR VERES, SATU MARE


Diana Almasan, Fagaras


Lilioara Ursu, OSLOBENI


Georgiana Alexe, Constanta


Noemi Timea Szekely, Cluj-Napoca


Alina Ghinea, Techirghiol


Cristina Musat, Braila


Adriana Dumitru, MAGURELE


DRAGA ADELA, TISMANA


Cristina Mihaela Lebedov, BUCURESTI


Mariana Sobolu, București Sec 6


Daniela Chirilă, Mangalia


Rodica-Maria Ghita, Magurele


Raluca Temelie, Râmnicu sărat


Catalina Mariana Diaconu, IASI


Crasuc Anamaria, CIUPERCENI


claudia dobrin, CONSTANTA


Monica Rotaru, BUCURESTI


Daniela Savu, Toplita


mihaela monica stoica florea, Constanta


Marina Dragomir, CONSTANTA


Popit Mariana, SATU MARE


hassine angela, Cluj napoca


Sinca Gabriela, Satu Mare


Andra Pui, Reghin


Szabina Davidoiu, Brasov


Laci Makkai, Ungheni


LOREDANA ADRIANA LEFNIC, SUCEAVA


Savin Daniela, SALCEA


MARIAN VIRGIL LEFNIC, Suceava


Eva Cimpoeru, Craiova


Mioara Crucianu, TULCEA


Iulia Muller, Negresti oas


Nicoleta Voicu, PLOIESTI


daniela tabara, iasi


Gabriela Ungureanu, Craiova


Maria Voinea, Slatina


Lucia Dimitrievici, BUCURESTI


Raluca Prisacaru, Iasi


Paviliu ALINA MARIANA, BARLAD


Daniela Gabi Orbulescu, Traian


Monalisa Gheorghe, Podgoria


Bianca-Diana Antonesa, București


loredana cristiana Cetateanu (Durla ), Chiajna


Codruta Bucuroiu, Sat Dospinesti, Loc. Visinesti


Georgiana Moldovan, CONSTANTA


Georgiana Zamfir, MOSTENI


Cristina Kadar, BRASOV


Roland Károly Csíki, Satu Mare


doina orascu doina, SLATINA


Anamaria Kiss, Sacueni


Monica Mitu, SLOBOZIA


Georgiana Andreea Tanase, Dobroesti


Larisa Tufan, Constanta


Maria Alexandra Voicu, Popesti Leordeni


Adriana Chipu, Rosiori de Vede


ADRIANA MOGA, DRAMBAR


Nicoleta-Elena Șușca, Arad


Sofia Facila, Marasesti


Loredana Meleanca, Poiana mare


Ioana Fisca, PITESTI


Gratiela Ion, Bucuresti


Ramona Dănilă, Leorda


cristinCristinaa Amuza, Târgoviște


Mirela-Valentina Tanvuia, Galati


Maria Șurubariu, LEORDA


Oana Precob, SUCEAVA


Stefania Nan, Focsani


Monica Mihaela Herciu, FOCSANI


Simona Ionas, Bucuresti


Diana Niculescu, Pucioasa


Daniela Zloteanu, Bucuresti


AdrianaElena Braghesiu, BUCURESTI


Cristina Alexandra Stratulat, Bucuresti


Moinea Maria Diana, Sector 4


Irina Bîrsan, Iași


Laura Codreanu, Buzau


Camelia Negrescu, IASI


Sandra Balan, București


MIHAELA ILINCA, BUCURESTI


Olivia Neagu, Bucuresti


Elena Magdalena Vargau, Sascut


Camelia Mihalte, Sângeorgiu de Mureș


Emil Molnar, Simeria


Elena Pavel, Onesti


Elena Nada, Bucuresti


Activitatea mea in campanie

Trebuie sa fii participant pentru a putea posta!

Finalizare

Trebuie sa fii participant pentru a completa chestionarul de finalizare! Intra in contul tau!

Aboneaza-te acum!

Fii printre primii care afla noutati despre campanii, BUZZBox si BUZZAcademy.