BUZZBox Octombrie

Campanie

06.10.2023 - 27.10.2023

400 participanti

0 kituri

Ai încercat deja întreg conținutul BUZZBox Octombrie? Nu ezita să îți împărtășești părerea despre produsele preferate cu comunitatea ta și poți câștiga unul dintre cele 5 seturi HairGlow

Fiecare set conține un uscător de păr Rowenta Nomad Elite Model Look, un Șampon și un Tratament Syoss Oleo Intense, cu un amestec unic de uleiuri japoneze pentru păr tern și uscat, un Colorant Syoss Oleo Intense, fără amoniac și o lumânare parfumată.

 1. Testează!
 2. Postează-ți preferatele, cu #BUZZBoxRomânia, pe conturile tale deInstagram,TikTok si Facebook.
 3. Înscrie-ți postările pe pagina de concursBUZZBox, la secțiunea MYBUZZ. 

Campania are loc in perioada 06-27.10.2023.

Câștigătorii vor fi extrași aleatoriu la data de 30.10.2023 și anunțați la adresa de mail.

Fiecare postare, în conformitate cu regulile campaniei, reprezintă o înscriere în concurs.

Imaginile premiilor au caracter informativ. 

Regulament

REGULAMENT CONCURS BUZZBox Octombrie

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) CONCURSUL este organizat si desfasurat de SC BUZZStore SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2974/15.03.2012, avand CUI RO29917150 denumit in continuare „Organizatorul”

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Concurs, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet BUZZStore/BUZZBox Facebook.

(4) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Concursului, pe pagina www.buzzstore.ro, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj email la adresa suport@buzzstore.ro.

(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(6) Participarea la prezentul Concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata concursului.

(7) Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord ca societatea SC BUZZStore SRL să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la SC BUZZStore SRL.

(8) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către SC BUZZStore SRL. sau prin e-mail la adresa suport@buzzstore.ro.

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial în perioada 06.10.2023-27.10.2023

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) CONCURSUL se adresează tuturor persoanelor fizice majore, care au un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro si care au achizitionat BUZZBox Octombrie.

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii SC BUZZStore SRL, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

1) Concursul se desfăşoară prin intermediul site-ului www.buzzstore.ro, in pagina dedicate campaniei BUZZBox Mai.

(2) Înscrierile în campanie se pot face oricând în intervalul 06.10.2023-27.10.2023  prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 1. Să aibe un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro.
 2. Să achiziționeze în perioada 10.10.2023-27.10.2023 minim o cutie BUZZBox Octombrie.
  1. Să realizeze minim o postare sub forma de foto/video + text, în care prezintă minim un produs favorit din cutia BUZZBox Octombrie. Postările vor fi realizate și postate pe profilul pe care il administreaza, pe unul din canalele de Social Media pe care este activ/ă (Ex: Facebook,  Instagram, YouTube, TikTok, etc). O postare va conține în imagini un singur produs (cu excepția recenziilor de tip vlog, ce pot prezenta conținutul întregii cutii, cu accent pe fiecare produs), fără alte mărci în cadru.
 3. Să folosească in aceste postări hashtagurile brandurilor despre care isi exprima opinia (informatii disponibile in paginile brosurii primite in BUZZBox)
 4. Să încarce in contul sau de pe site-ul www.buzzstore.ro, la sectiunea MyBUZZ, link-urile postarilor cu care doreste că se inscrie in concurs.

La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice înscriere după această perioadă nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.

(3) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi elctronica pe platforma random.org, in data de 30.10.2022

(4) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine toate înscrierile valide, sub forma de link postare, ce respecta condițiile prezentului regulament încărcate până la ora extragerii.

(6) Pentru validarea unui câştigător, acesta trebuie să trimită prin email la suport@buzzstore.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactați de către firma de curierat în vederea livrării).

(7) În cazul în care un castigator extras nu va răspunde în termen de 10 zile calendaristice trimiţând prin email toate datele de identificare, atunci se va trece la prima rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(8) Expedierea premiului se va face de către Organizator până la data de 13.11.2023, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(9) Castigatorul fi anunţat prin email dar si pe paginile de Facebook si Instagram BUZZStore si BUZZBox,  prin comentariu la postarea de concurs.

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în concurs.

(2) Nu se vor lua în considerare acele postari care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe site-ul buzzstore.ro

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 6. PREMIILE

(1) În cadrul  concursului BUZZBox Octombrie poți câștiga unul dintre cele 5 seturi HairGlow, în valoare de 230.21lei.

(2) Expedierea premiului către câştigător se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui campanie NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a il schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului sau să le cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

 

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe site-ul www.buzzstore.ro sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (site-ul www.buzzstore.ro). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament și în prezentul Act adițional.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor câştigătorilor şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
 3. c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;
 • și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.
 2. e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: suport@buzzstore.ro

Adresa de Corespondență: Str. Tuzla nr. 9-27, Bl. I, Sc. I, et. 3, Apt. I33, Sector 2, Bucuresti.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Inscriere

Ne pare rau, dar perioada de inscriere pentru aceasta campanie s-a terminat!
Pentru a fi printre primii la curent cu noile campanii iti sugeram sa ne urmaresti pe Facebook si Instagram.


Participanti:

Simona Stan, Bucuresti


Adriana Smadoiu, DROBETA-TURNU SEVERIN


Magda Angela Paraschiv, Galati


Alina Marinela Geanta, GIURGIU


Gina Oslobanu, IASI


Emil Molnar, Simeria


Anca Simon, Bucuresti


Dana Lazea, RAPSIG


Cristiana Ionita, Poiana


Alexandra Bordeianu, Focsani


Roxana Daniela Saila, Bucuresti


Izolda Kolto, Sfantu Gheorghe


Iulia Stancu, Bucuresti


Lăcrămioara Vinogradof, Moreni


Oana Andreea Iordachescu, Ohaba jiu


Monica Georgiana Mitreaa, Urziceni


Catalina Alexandrescu, Mizil


Andra Constantin, Afumati


Ioana Zoica, Con Certeju de Sus sat Hondol


Alina Maria Nitu, Vicovu de Sus


Virginia Costea, Slatina


Carmen Davidoaia, Valea Lupului


Alexandra-Maria Rogojină, Codăești


Andra Moldovan, Floresti


Mihaela Cristina Huian, ARAD


daniela tabara, iasi


Slavita Jivanov, TIMISOARA


Laura Anisie, SIBIU


carmen filip, BUZAU


Alexandra Zaman, Cluj Napoca


Iulia Cabuz, Cisnadie


Adina Solea, Brasov


Florentina Niță, Bucuresti


Bianca Lupascu, Piatra-Neamt


Cristina Pasarica, SLATINA


Andreea Morar Zimbru, SUCEAVA


Arabela Sorina Ivan, STEJARU


Alexandra Anamaria Scurtulescu, Targu Jiu


Ana Maria Vasile, BUCURESTI


Marilena-Loredana Ciortan, Popesti-Leordeni


eugeniaolimpia Solea, BRASOV


Madalina Lacatusu, Sat Dancu, com Holboca


Andreea Ioana Grama, Brad


Ioana Ion, Bucuresti


Ioana Maria Avram Dascalescu, Magurele


Laura Radu, BUCURESTI


Georgiana Munteanu, Pleșcoi


Rebeca Arnaut, Caransebes


Alecsandra Ganea, Timisoara


Emanuela Mariana Sprianu, BACAU


mirela susu, VANATORI


Andreia Balmus, Dorna Candrenilor


Diana Cenusa,


Manuela Daniela Boldasu, Focsani


Emma Mirela Dediu, Galati


Lucia Dimitrievici, BUCURESTI


Ramona Dănilă, Leorda


Daniela Făcîlă, Brasov


Sorina Dumitru, Sector6


Georgiana Andreea Tanase, Dobroesti


Georgiana Mariana Mocanu, Focșani


Elena Carnu, BACAU


Roxana Nicoleta Vasile, Braila


Helene Chelaru, Bucuresti


Sabina Enache, Branistea


Gianina Siminciuc, Podu Iloaiei


Andreea Mirela Hemes, Sanpetru


Doina Radu, SLATINA


Khatty Trandafir, Otopeni


Geanina Negrea, BUCURESTI


Mădălina Tapu, Iași


Vicentiu Demeter, Timisoara


Anamaria Boar, DEVA


Patricia Gogoasa, Babaita


Alina Checea, CALARASI


Anisoara Tudoran, Galati


Lidia ONU, Chiajna


Andreea Ungureanu, Iasi


Florina Voiteanu, Bucuresti


Georgeta Radut, Constanța


Cornelia Cercel, VOLUNTARI


Ana Roxana Stoean, Piatra Neamt


Valentina Visan, Golesti


Erminia Craciun, GALATI


Andreea Cristina Dragomir, Magurele


Luiza Tifui, PIATRA NEAMT


Corina Butnariu, Bucuresti


Livia Loredana Alexa, Roman


Cristina I., Bucuresti


Ioana-Raluca Toma, București


Stefania Dobocan, Cluj


Maria Luiza Munteanu, Bucuresri


Ancuta Semeniuc, Bulbucata


Alina Oprea, Arad


Neluța-Cecilia Matei, Galați


Cristina Alexandra Stratulat, Bucuresti


Gabriela Ungureanu, Craiova


Lenuta Teletin, Cernavoda


Anca Balcan, CLUJ-NAPOCA


Mihaela Birjoveanu, Piatra Neamt


Ramona Cătălina Costache, Plavia


Riga Mihaela, Bucuresti


Nechitei Alina, Dorna Candrenilor


Mihaela Dana Macinic, Timisoara


Larisa Albu, BLEJOI


Georgiana Tatiana Zaharia, Cernavoda


Covrig Andreea, ARAD


Mihaela Petrea, Galati


Cristina Musat, Braila


Laci Makkai, Ungheni


LUCIA VATASELU, CALARASI


Diana Lupascu, BACAU


Simina Borciu, DUDESTII NOI


Daniela Canareica, Tulcea


Lenuta Covaci, ARAD


Mirela Eugenia Orbulescu, Traian


daniela iuliana ioniche, Bucuresti Sector 5


Patricia Lidia Popescu Cevei, TIMISOARA


Mihaela Pini, Bucuresti


Mihaela Cioraneanu, BUCURESTI


Oana Raluca Moldoveanu, Buzau


Oana Maria Teriteanu, PITEȘTI


Anca Nicoleta Georgescu, BRASOV


Marilena Bogaievici, BUCURESTI


Mihaela ciortan, CHILIA VECHE


Marieta Lucia Demian, ORADEA


Simona Mihaela Stamate, BUCURESTI


Miruna Micu, Constanta


Raluca Nicolaescu, CAMPULUNG


ADRIANA MOGA, DRAMBAR


Daniela Ionela Grosu, București


Emil Terpea, Arad


Delia Mihaela Paval, Bacău


Crina Alexandra Chistol, Iasi


Ileana Ghile, Chiribis


Ingrid Roxana Pop, Caracal


adina paraschivescu, BACAU


Anca Rotariu, Iași


Luciana Nistor, Barlad


Monica Morosan, Suceava


Nenu Nicoleta, Râmnicu Sărat


Eliza Dragos, Baile Felix


Ionelia Luiza Soroiu, Baicoi


Florentina Adamescu, BUCURESTI


Oana Maria Stefan, Radaseni


Ionela Irimia, Pârscov


Rafaela Hatig, Timisoara


Adina Adam, BUCUREŞTI SECTORUL 3


Robert Cionte, Gherla


Geanina Aron, București


Csilla Gyarfas, TARGU MURES


Cristina Corujan, Cluj-Napoca


Loredana Mirela Bebu, Balilesti


Mihaela Paraipan, TIMISOARA


Carmen Percea, ORAVITA


Mihaela Florea, Bucuresti


Roxana Popa, Dumbrăviţa


Carina -Rebecca Salcudean, Ceuasu de Campie


Oana Loredana Recalo, Faget


Daniela Ramona Morar Salcudean, Ceausu de Campie


Emanuela Elena Hitriuc, CORABIA


Cristina Catargiu, Frasin


Elvira Carmen Dumitru, Magureni


Simona Sabadac, Ovidiu, sat Poiana


Mirela Maria Ciarnau, Oradea


Sofia Facila, Marasesti


Ana Tusinovschi, ALESD


Mioara Crucianu, TULCEA


Anca Sinea, FAGARAS


Ana-Maria Barbulescu, Piteşti


Ionela Irina Timis, Mun.Bistrita, Loc. Unirea


steluta georgiana albu, PLOIESTI


Otves Dalma, Targu Mures


Madalina Tapu, Piatra Neamț


Popit Mariana, SATU MARE


Ana Maria Maistru, Iasi


Raluca Bumbulut, Floresti


Andreea Butuza, Alba Iulia


Melania Molea, Com Ungheni


Cristina Mihaela Lebedov, BUCURESTI


Crăciun Mariana, Iasi


Elena Popa, București


alina harabagiu, Bucuresti


ANDREEA DUDAS, ZALAU


Dudău Monica, Bucuresti


Laura Galer, Sector 4


Carmen Moisescu, PITESTI


Alexandra Badita, BUCURESTI


Melinda Filip, Tarna Mare


Marina Dragomir, CONSTANTA


Janeta Macinic, Timisoara


Andra Nanu, Brăila


MIHAELA ILINCA, BUCURESTI


Daniela Savu, Toplita


Valentina Badea, BUCURESTI


Adina Avram, CUGIR


elena badea, BUCURESTI


Gabriela Rosu, Târgoviște


Alexandra Pop, Arad


georgiana simion, TRIFESTI


Alexandra Prodan, Crivești Comuna Vânători


Popa Roxana Elisabeta, BUCURESTI


Ioana Preda, Topoloveni


Maria Cristina Barbu, sector 4


Estera Ecaterina Nițu, Vicovu de Sus


Alexandra Paula Goleanu, Corbu Nou


Tatiana Arabadji, Galați


Loredana Popescu, TIMISOARA


Mihaela Carmen Haralambie, BUCURESTI


Cristina Kadar, BRASOV


Ionela Ocu, Botosani


Simona Simiuc Bran, IASI


Laura Mihaela Constantin, slatina


VIORICA COMSA, iasi


Adriana Mazilu, Teghes


Oana Roxana Milea, București


Camelia-Maria Pop, TARGU MURES


Oana Dogaru, București


Georgiana Andreea Munteanu, Constanta


Carmen Vladu, Sibiu


Ana-Maria Niculae,


Madalina Andrei, PLOIESTI


Larisa Olaru, Campulung Muscel


Oana Dobrescu-Morariu, Iasi


ALINA IOANA LAZAR, Dobresti


Paviliu ALINA MARIANA, BARLAD


Iulia Stefan, Bucuresti


Alexandra Cheroiu, Sibiu


Ioana Anca Vasile Popescu, CRASNA


Monica Rotaru, BUCURESTI


Maria Romanca, Brasov


Oana Bonu, BUCURESTI


Denisa Nicoleta, Buzau


Cristina-Alexandra Stan, Ulmi


Monica Grindeanu, Reghin


Varga Cintia, Uileacu de Criș


Bianca CHAGNON, Bucuresti


claudia rusu, Com.Soveja juduVrancea


Henrietta Varga, Oradea


Alexandra Petre, Domnesti


simona Mircescu, Iasi


Lidia Gliga, AGNITA


Adriana Molnar, Cluj-Napoca


Cosmina Ursu, CRAIOVA


Crina Filipan, Satu Mare


Angela Vasilache, IASI


ILEANA BURTAN, CONSTANTA


Alexandra Mihai, București


Elena Cristiana Popa, Bucuresti


Olivia Popet,


Isabela Teris, Comănești


Ana Maria Calalb, IASI


Felicia Bucur, BUZAU


Andreea Frincu, Brașov


Veronica Glodeanu, TICLENI


Mirela Murat, CONSTANTA


Timea Simonfi, Cluj napoca


Roxana Iorga, Bucuresti


Mădălina Manolea, Iasi


Cristina Dragomirescu, București


Gabriela Macinic, Timisoara


Ana Maria Petresc, Sebes


Ortansa Cartianu, Corbeanca


MADALINA TINCULESCU, MIOVENI


Anișoara Anghelache, IASI


Madlena Cimpan, Campulung Moldovenesc, Suceava


Alexandra Adriana Ghita, TULCEA


Cristina Iamandi, Bucuresti


Mela Ruja, Petresti


Iulia Boiu-Ilie, BUCURESTI


Paula Prochin, Sannicolaul Mare


Irina Maria Zgheran, Bacau


antonela craciun, Gorgota


Emilia gabriela Iancu, Slobozia


Sandra Balan, București


Mihaela Georgescu, CONSTANTA


Elena Izsabell Milea, CONSTANTA


Anca Catuna, BISTRITA


aurelia grigorescu, BUCURESTI


Maria Cristina Cristian, Buftea


Adriana Stoica, VASLUI


Daniela Mirela Camciuc, Frasin


Elena Diana Despescu, Sacele


Ioana Indreca ioana, arad


Andreea Lazar, Bucuresti


Oana Grigore, Bucuresti


Alexandra Costea, Otopeni


Iuliana-Gabriela Pasnicutu, Suceava


ANDREEA RUSU, Iasi


Daniela Condac, Medgidia


andreea daniela pasol-putureanu, Sibiu


Andreea Scarlat, BACAU


Maria Chirita, Bucuresti


Isabela Elena Adam, Sărata


Lacramioara Lebădă, Roman


Giorgiana Rosu, SANNICOLAU MARE


mirabela steau, BUCURESTI


Diana Darabana, fundeni


Melania Dorobantu, Pitesti


Catalina Pana, Pantelimon


Mirela Nan, Sighetu Marmatiei


Roxana Mihaela Munteanu, Sibiu


Andreea Calini, Slatina


Bogdan Pascaru, PIATRA NEAMT


Monica Mitu, SLOBOZIA


Camelia Nicolau, Bucuresti


Elena Suciu, Gornești


Mihaela Morariu, Iasi


Viorica Rarinca, Iași


Sorina Enache, GALATI


Luiza Mizdrea, Galati


Roxana Osan, Seleus


Lidia Ungureanu, DROBETA-TURNU SEVERIN


Craioveanu Adina, Sectorul 3


Andrea Iordache, Bucuresti


Elena Nada, Bucuresti


Florentina Gradea, Galati


Anca Sasebeș, Reghin


alina mehedinti, GALATI


Veronica Enache, Galați


Alexandra Zahan, Dragomiresti-Deal


Alexandra Brasoveanu, SEINI


Gratiela Ghiur, BACAU


Monica Mihailescu, Bucuresti


Cristina-Alina Dorofte, Iași


Roxana Tudorancea, Timisoara


Florentina Moldoveanu, CRAIOVA


Daniela Diaconescu, NEGRESTI


Adriana Țuțuianu, Constanța


Admin BUZZStore, Sectorul 1


Mihaela Maican, BUCURESTI


Corina Vlad, BRANESTI


Zarife Paun, Brasov


Andreea Pirlitu, Valu Lui Traian


Mădălina Uzlău, Tulcea


Erika Menyhart, Sat. Glajarie


Dana Dobre, Bucuresti


Tanase Cristina, GIURGIU


Andreea Mirela Drutu Nechita, Botosani


andreea balteanu, BUCURESTI


Patricia Sovec, Floresti


Simona Tartavulea, Bucuresti


Alina Morar, Oradea


Luciana Simion, BUCURESTI


Andreea Marginean, Cluj-Napoca


Flavia Vlaisan, Vicovu de Jos


Andreea Ionescu, Giroc


Florin Nicolaescu, Craiova


Iulia Laura Tarau, Brăila


Veronika Simionaș, Oradea


Mihaela Crismariu-Stoican, Timisoara


Minodora Balan, Victoria


Alina Biro, Bucuresti


tinea kulcsar, sancraiu de mures


Roxana-Andreea Vornicu-Stefan, Radaseni


Ana Maria Pirnog, BUZAU


Mariana Licsandru, Coruia


Laura Gioga, constanta


Andreea Cojocaru, Bucuresti


Alina Nastase, BRASOV


Mihaela Coman, Bolintin Vale


Lorena Andreica, BAIA MARE


Roxana Ioana Popescu, Bucuresti, sector 6


Veronica Tok, LECHINTA


Simona Ionas, Bucuresti


Gabriela Maciac, OVIDIU


Corina Alexandra Anton, BUCURESTI


Alexandra Cătălina Petre, București


Orsolya Lica, Deva


Sebastian Andronic, Suceava


nicoleta ilioiu, BUCURESTI


Madalina- Butucaru, Piatra Neamț


Irina Stavarache, Navodari


Alina Gemanaru, LIPANESTI


Maria Otilia Dinu, SUCEAVA


Mirela Niculae, Găiseni


Mariana Costache, Sector 2


Elena Mocanu, AGAS


Miruna Cristiana Achim, CONSTANTA


Alexandra Enescu, Buștenari


Teodora Adoc, Giroc


Andra Radu, Popesti-Leordeni


Andreea Eduarda Opran, Picăturile


Activitatea mea in campanie

Trebuie sa fii participant pentru a putea posta!

Aboneaza-te acum!

Fii printre primii care afla noutati despre campanii, BUZZBox si BUZZAcademy.