BUZZBox August 2022

/BUZZBox August 2022

BUZZBox August 2022

Campanie

01.08.2022 - 30.09.2022

350 participanti

350 kituri

Pentru ca vrem sa vedem impresiile tale in online despre produsele acestei editii BUZZBox, te rasplatim cu premii!

Relizeaza postari pe Facebook sau Instagram cu unul din produsele din editia curenta, adauga hashtagul produsului impreuna cu #BUZZBoxRomania si inscrie link-ul in MYBUZZ.

La finalul editiei, alegem doua link-uri castigatoare!

Premiile oferite sunt: 2 perii rotative Rowenta Ultimate Experience!

 

 

 

Regulament

REGULAMENT CONCURS BUZZBox editia August 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) CONCURSUL este organizat si desfasurat de SC BUZZStore SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/2974/15.03.2012, avand CUI RO29917150 denumit in continuare „Organizatorul”

(2) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Concurs, numiţi în cele ce urmează “participanții”.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina de Internet BUZZStore/BUZZBox Facebook.

(4) Regulamentul este disponibil pentru orice solicitant în mod gratuit pe perioada de desfăşurare a Concursului, pe pagina www.buzzstore.ro, dar şi prin solicitare scrisă trimisă prin mesaj email la adresa suport@buzzstore.ro.

(5) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial.

(6) Participarea la prezentul Concurs nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata concursului.

(7) Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord ca societatea SC BUZZStore SRL să proceseze datele lor personale în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la SC BUZZStore SRL.

(8) Participantul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către SC BUZZStore SRL. sau prin e-mail la adresa suport@buzzstore.ro.

Secţiunea 2. TERITORIUL, LOGISTICA ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE CONCURSULUI

(1) Concursul este organizat exclusiv pe teritoriul României, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial în perioada 08.08.2022- 31.08.2022

(2) Toate premiile acordate în cadrul acestei campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar nu mai sunt datorate de către Organizator.

Secţiunea 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

(1) CONCURSUL se adresează tuturor persoanelor fizice majore, care au un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro si care au achizitionat una sau mai multe cutii BUZZBox editia august 2022.

(2) Nu pot participa la acest concurs angajaţii societăţii SC BUZZStore SRL, precum şi membrii familiilor acestora.

(3) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de participare la acest concurs persoanelor care încearcă să fraudeze. Orice persoană care încearcă să fraudeze va fi descalificată şi va pierde dreptul de a participa la concurs, pe toată durata de desfăşurare.

(4) Se înţelege prin tentativă de fraudă inclusiv crearea de conturi multiple şi înscrierea acestora în concurs.

(5) Participarea la acest concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Secţiunea 4. DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

1) Concursul se desfăşoară prin intermediul site-ului www.buzzstore.ro, in pagina dedicate campaniei BUZZBox editia de vara 2022.

(2) Înscrierile în campanie se pot face oricând în intervalul 8.08.2022 – 31.08.2022  prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii de către participanţi:

 1. Să aibe un cont activ pe platforma www.buzzstore.ro.
 2. Să achiziționeze în perioada 1-8 august minim o cutie BUZZBox August 2022.
 3. Să realizeze minim o postare sub forma de foto/video + text, în care prezintă minim un produs favorit din cutia BUZZBox  August 2022. Postările vor fi realizate pe profilul pe care il administreaza pe unul din canalele de Social Media pe care este activ/ă (Ex: Facebook,  Instagram, YouTube, TikTok, etc). O postare va conține în imagini un singur produs (cu excepția recenziilor de tip vlog, ce pot prezenta conținutul întregii cutii, cu accent pe fiecare produs), fără alte mărci în cadru.
 4. Să folosească in aceste postări hashtagurile brandurilor despre care isi exprima opinia (informatii disponibile in paginile brosurii primite in BUZZBox)
 5. Să încarce in contul sau de pe site-ul www.buzzstore.ro, la sectiunea MyBUZZ, link-urile postarilor cu care doreste că se inscrie in concurs.

La finalul perioadei menționate, nu se vor mai putea face înscrieri. Orice înscriere după această perioadă nu va fi considerată valabilă pentru tragerea la sorţi.

(3) Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi elctronica pe platforma random.org, in data de 1.09.2022

(4) Lista care va intra în tragerea la sorţi va conţine toate înscrierile valide, sub forma de link postare, ce respecta condițiile prezentului regulament încărcate până la ora extragerii.

(6) Pentru validarea unui câştigător, acesta trebuie să trimită prin email la suport@buzzstore.ro următoarele date de identificare: nume și prenume conform CI, adresă completă de domiciliu sau adresa pentru expedierea premiului (inclusiv cod poștal), numărul de telefon (pentru a putea fi contactați de către firma de curierat în vederea livrării).

(7) În cazul în care un castigator extras nu va răspunde în termen de 10 zile calendaristice trimiţând prin email toate datele de identificare, atunci se va trece la prima rezervă care trebuie să trimită datele pentru validare în termenul menționat anterior şi să îndeplinească toate condiţiile mai sus menţionate.

(8) Expedierea premiului se va face de către Organizator până la data de 15.09.2022, inclusiv. Costul expedierii cade în sarcina acestuia integral.

(9) Castigatorul fi anunţat prin email dar si pe paginile de Facebook si Instagram BUZZStore si BUZZBox,  prin comentariu la postarea de concurs.

Secţiunea 5. REGULI DE PARTICIPARE LA CONCURS

1) Nu se vor lua în considerare şi nu se vor califica în concurs acei participanţi care nu respectă regulamentul şi regulile de înscriere în concurs.

(2) Nu se vor lua în considerare acele postari care au conţinut obscen, defăimător, ameninţător, pornografic, de hărţuire sau care încalcă vreo lege, iar participanţii vor fi descalificaţi din campanie sau chiar li se va restricţiona accesul pe site-ul buzzstore.ro

(3) Nu se vor lua în considerare acele acţiuni care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 6. PREMIILE

(1) În cadrul  concursului BUZZBox editia de vara 2022 poți câștiga unul din numeroasele premii puse in joc.

(2) Expedierea premiului către câştigător se va face exclusiv pe teritoriul României.

(3) Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui campanie NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a il schimba cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiului sau să le cedeze altor persoane; dacă aceştia doresc să renunţe la premiu, atunci Organizatorul va dispune de premiu conform intereselor sale.

(4) Valoarea premiilor acordate în prezentul concurs este de 780  de lei, TVA inclus (la aceasta se adaugă costul pentru expedierea prin curier).

Secţiunea 7. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI

(1) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul în care Organizatorul decide acest lucru, încetarea va deveni efectivă din momentul în care este anunţată.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului de a continua Campania. Situaţiilor avute în vedere de acest aliniat le sunt asimilate şi actele de putere publică ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere în Secţiunea 7, Organizatorul nu are nicio obligaţie către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

Secţiunea 8. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

(2) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Organizatorului.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Secţiunea 9. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor înregistrate de participanţi pe site-ul www.buzzstore.ro sau pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanţi în legătură cu această campanie.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa acestuia, defecţiuni care pot conduce la întreruperea funcţionării canalului de înscriere la campanie (site-ul www.buzzstore.ro). În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecţiunilor.

Secţiunea 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament și în prezentul Act adițional.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 2. b) publicarea numelor câştigătorilor şi a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
 3. c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 4. d) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

 • partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;
 • furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing – agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;
 • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,
 • autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, aceste vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;
 • și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.
 1. d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.
 2. e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:
 • în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;
 • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 1. f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: suport@buzzstore.ro

Adresa de Corespondență: Str. Tuzla nr. 9-27, Bl. I, Sc. I, et. 3, Apt. I33, Sector 2, Bucuresti.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Inscriere

Ne pare rau, dar perioada de inscriere pentru aceasta campanie s-a terminat!
Pentru a fi printre primii la curent cu noile campanii iti sugeram sa ne urmaresti pe Facebook si Instagram.


Participanti:

Elens Vasile, rosu


Ramona Durdeuu, CLUJ-NAPOCA


Anamaria Fara, ALBA IULIA


Mariana Vant, Bucuresti


GABRIELA VIDRIGHIN, BUCURESTI


Luciana Murgiuc, Târgu Jiu


Valentina Badea, BUCURESTI


Mirela Popescu, Petrosani


Alexandra Cheroiu, Sibiu


Gabriela Constantin, Bucuresti


Timea Iakab, ORADEA


Sofia Facila, Marasesti


Livia Loredana Alexa, Roman


Iuliana letitia Roman Ionita, BUCURESTI


Andreea Manolache, Iasi


Cristina Paula Cristica, RAMNICU SARAT


Elena Izsabell Milea, CONSTANTA


Crăciun Mariana, Iasi


Alma Alma, Techirghiol


Madalina Vintur, Bistrita


Andreea Coclici, Pipirig


Marinela Coandă, București


Alexandra Măluțan, Alege un oras


Cristina Mihaela Lebedov, BUCURESTI


Florentina Adamescu, BUCURESTI


Monica Rotaru, BUCURESTI


Roxana-Andreea Vornicu-Stefan, Radaseni


Cristina Miuta, Horezu


Elena Luca, Chiajna


Vicentiu Demeter, Timisoara


Diana Banaurs, BAIA MARE


Antonia Menyhart, Ardud


andrea sabau, TARNAVENI


Delia Stan, BUCURESTI


Luminita Elena Pricop, BUCURESTI


ANDREEA LORENA ZOTESCU, BANESTI


Adriana Groparu, PLOIESTI


Albertina Gheorghe, Sector 6


Ioana Marginean, Bistrita


yay cristina, Bucuresti


Georgiana Munteanu, Pleșcoi


Paraschiva Borgovan, Lesu


alexandra rotaru, PLOIESTI


Apostol Cristina, Cluj-Napoca


ALINA MARIA Omut, TARGOVISTE


elena baciu, BUTURUGENI


laura zloteanu, bucuresti


Nicoleta Popescu, Calarasi


Mihaela Iliescu, Ramnicu Valcea


Alina Oprea, Arad


Florentina Niță, Bucuresti


Mădălina Luca, BUCURESTI


Catalin Catau, Ghimbav


Monica Voinea, Fundeni


Ramona Nanu, Brăila


Raluca Nicolaescu, CAMPULUNG


marilena banica, RAMNICU VALCEA


Alina Galeriu, BUCURESTI


Mirabela Popa, CENAD


Andreea Novac,


Bianca Florentina Pană, Craiova


Cristina Iamandi, Bucuresti


Alexandra Corduneanu, SCHEIA


Nicoleta Brega, Constanta


Ramona Daniela Catu, Farcaseni


Andra Georgescu, Boldesti Scaeni


Daniela Tengher, Piatra Neamt


Gabriela Faur, Brad


Andreea Mirela Drutu Nechita, Botosani


Bianca Barbu, Bucuresti


Cristina Constantin, Voluntari


Mihaela Tuca,


mihaela simona sandu, Vaslui comuna tatarani sat baltati


Anca Petronela Rizea, MANGALIA


Elena Toea, Ramnicu Sarat


Carmen Oprea, CONSTANTA


Laura Ghindu, BUCURESTI


daniela iuliana ioniche, Bucuresti Sector 5


Daniela Dragomir, CRAIOVA


Condurat Irina, Iasi


Mihaela Carmen Haralambie, BUCURESTI


Teodora Rotundu, Barlad


Irina Vaideanu, Războieni


Carmen Lăcătuș, Targoviste


Andreea Mihaela Boca, Bucuresti


Daniela Ramona Morar Salcudean, Ceausu de Campie


Simona Asaftei, Boteni


Natalia Drăgan, Cluj-Napoca


Alina Georgescu, PITESTI


Lenuta Covaci, ARAD


Stoian Stoian, CERNAVODA


Mihaela Marin, BUCURESTI


Mariana Alina Edu, București


Simona Simiuc Bran, IASI


Madalina Cristache, Ploiesti


Andreea Maria Boromiza, Sura Mare


Anna Maria Niste, Floresti


Delia Anton, Bucuresti


Cerasela-Ivana Horeanu, Santandrei


Laura Maria Ciupercă, Murfatlar


loredana cristiana Cetateanu (Durla ), Chiajna


Emanuela Elena Hitriuc, CORABIA


Covrig Andreea, Ghioroc


Diana Almasan, Fagaras


Mariana Sobolu, București Sec 6


Madalina Grejdinoiu, Bucuresti


Loredana Mardari, Iasi


Alina Biciin, Lamotesti


Dana Rosca, BUCURESTI


mihaela dragomir, BUCURESTI


DANIELA ORHEI, SUCEAVA


Andreea Pirlitu, Valu Lui Traian


Anamaria Pop, floresti


Ioana Musat, Valea călugăresca sat Pantazi


Iris Marinescu, Bucuresti


Nicoleta Moldovan, BUCURESTI


Roxana Nicoleta Vasile, Braila


Oana Catalina Oprea, Pitesti


Camelia Doina Toma, Bucuresti


Ionela Mihet, Sanandrei


Andreea Oana Radu, Ploiești


Marilena Neagu, Bucuresti


Adriana Dumitru, MAGURELE


Corina Onofrei, Iasi


Crina Maria Bobosca, CRAIOVA


Alexandra Ene, BUCURESTI


Roxana Adam, Sag


Corina Sabau,


Sinca Gabriela, Satu Mare


Roxana Iorga, Bucuresti


Mihaela Fulga, PITESTI


Cristina Gherghe, Lazu


Tatiana Necula, FOCSANI


Roxana Olariu, FOCSANI


MIHAELA ILINCA, BUCURESTI


Burghelea Doina, Galati


Miruna Micu, Constanta


Lăcrămioara Vinogradof, Moreni


SIRETEAN Adriana, Siret


Alina Mihaela Filip, Piatra Neamț


Dana Dobre, Bucuresti


CRISTINA ROMAN, CLUJ-NAPOCA


Slavena Pirvu, Timisoara


Camelia Negrescu, IASI


Iuliana Onofrei Iuliana Onofrei, BOTOSANI


Elena Pricope, Galati


Tanase Cristina, GIURGIU


Alina Urucu, Craiova


Roxana Coserea, Brasov


andrada enache, PITESTI


mirela susu, VANATORI


Ionela Raveanu, Arad


Ștefania Mihai, SLOBOZIA


ana maria PIRVAN AMOASEI, Techirghiol


Daniela Ciurea, Constanta


Simona Dinu, BUCURESTI


GEORGETA DEACU, com Modelu


Stafie Lenuta, IASI


Anca Rotariu, Iași


Ionela Irina Timis, Mun.Bistrita, Loc. Unirea


Bianca Contu, Bacau


Anisoara Comsa, SIBIU


Raluca Temelie, Râmnicu sărat


Melania Molea, Com Ungheni


Andreea Rasvanta, BISTRITA


Nela Costache, Bucuresti


victoria dudunica, Giurgiu


Anamaria Visan, Golesti


Bianca Florina Lupascu, PIATRA NEAMT


Silvia Radu, Roman


Ligia Sabadas, Timisoara


Alexandra Iacob, Localitatea Tomesti


cernica mihaela, BUCURESTI


Clementina Balmus, GALATI


Gratiela Ghiur, BACAU


alina Baci, BISTRITA


Raluca Malin, Brasov


Maticiuc Nicoleta Nico, IASI


Oana Bonu, BUCURESTI


Ioana Tataru, Câmpina


Lidia ONU, Oancea


Loredana Fratila, Sibiu


Corina Popsa, Sighet


Adela Mihaela Boiciuc, Sighetu Marmatiei


Diana-Mihaela Mazilu, Pitești


Madalina Sandu, Picior de Munte


Karin Anne-Marie Dimoiu, Selimbar


Mirela Ghiata,


Rebeca Arnaut, Caransebes


Alexandra Birladeanu, Limanu


MARIOARA FAUR, Sambata


Bogdan Pascaru, PIATRA NEAMT


ALINA IOANA LAZAR, Dobresti


Elena Nada, Bucuresti


Zarife Paun, Brasov


Emil Molnar, Simeria


Diana Baciu, Muntenii de Jos, Vaslui


Helene Chelaru, Bucuresti


Ana Fătu, Fetesti-Gara


Georgiana Mariana Mocanu, Focșani


Neluța-Cecilia Matei, Galați


Bianca Craiasu, DROBETA-TURNU SEVERIN


Sorina Enache, GALATI


Ionela Ocu, Botosani


Elena Berbece, Bacau


Florentina Gradea, Galati


Luiza Mizdrea, Galati


Simona Manta, BISTRITA


Gabriela Oancea, Braila


Nicoleta Mirela Popa, Remus


Mihaela Crismariu-Stoican, Timisoara


laura dragomir, Ploiesti


Olivia Ailenei, Iasi


Gabriela Nastase, Brasov


andreea jipa, Slobozia


Teodora Marin, UDATI-MANZU


Cristina Ion, Bucuresti


ELENA MADALINA BACRIA, Pitesti


Emanuela Lazar, BUCURESTI


hassine angela, Cluj napoca


Catalina Iordache, Constanta


Carmen Percea, ORAVITA


Elena Manuela Manescu, CALARASI


Anca Sinea, FAGARAS


Dudău Monica, Bucuresti


Andreea Albu, Botosani


Marina Claudia Drăgușin, Roșiori de Vede


Larisa Tufan, Constanta


Mirela-Valentina Tanvuia, Galati


Popescu Eugenia, PLOIESTI


Orsolya Lica, Deva


Corina Butnariu, Bucuresti


Adrian Lazar, Popesti Leordeni


Ramona Bigu, BOTOSANI


Stefania Nan, Focsani


Carmen Davidoaia, Valea Lupului


Maria Spiridon, Iasi


Mihaela Paraipan, TIMISOARA


Lorena Ene, Bucuresti


Crina Laura Chasoschi, Suceava


Veronica Marina Marin, Sibiu


Emanuela Mariana Sprianu, BACAU


ANDREEA RUSU, Iasi


Larisa Albu, BLEJOI


Crina Filipan, Satu Mare


Madalina Lacatusu, Sat Dancu, com Holboca


Mihaela ciortan, CHILIA VECHE


Lucia Dimitrievici, BUCURESTI


Dana Nicola, Dobroesti


Patricia Gogoasa, Babaita


Nechitei Alina, Dorna Candrenilor


Laci Makkai, Ungheni


Ana Tusinovschi, ALESD


Andreea Cristina Dragomir, Magurele


Izabella - Szilvia Szasz, Zizin


Alina Checea, CALARASI


simona Mircescu, Iasi


Simona Stanislav, Busteni


doina orascu doina, SLATINA


Gabriela Rosu, Târgoviște


CARMEN PENCIUC, Radauti


Mihaela Dana Macinic, Timisoara


Simona Stan, Bucuresti


Alexandra Anamaria Scurtulescu, Targu Jiu


claudia rusu, Com.Soveja juduVrancea


Mirela Murat, CONSTANTA


Delia Ștefan, Bucuresti


Mihaela Lacramioara Nistor, GALATI


daniela tabara, iasi


Maria Cornelia Dutu, Bucuresti


Larisa Colan, TARGOVISTE


Laura Anisie, SIBIU


Iuga Alina Maria, CLUJ-NAPOCA


Cosmina Catalina Gheorghita, Popesti Leordeni


Monica Monica, Bragadiru


Lenuta Teletin, Cernavoda


Ramona Dănilă, Leorda


Georgiana Tatiana Zaharia, Cernavoda


Eliza Dragos, Baile Felix


Sabina Perseca, Bistrita


Monica Morosan, Suceava


Camelia-Maria Pop, TARGU MURES


Simina Borciu, DUDESTII NOI


Oana Dumitru, Iasi


Iulia Cabuz, Cisnadie


Carmen Stefania Cârstea, BUCURESTI


Anca Nicoleta Georgescu, BRASOV


Anca Simon, Bucuresti


Valentina Visan, Golesti


Diana Alina Vlad, BUCURESTI


Lacramioara Ciuburceanu, Cernavodă


Arabela Sorina Ivan, STEJARU


Laura Boca, Sat sutor com Zimbor


Cristina Musat, Braila


Doina Radu, SLATINA


Teodora Balosin, Craiova


Olaru Roxana, Simnicu de Sus


Andreea Ungureanu, Iasi


Diana Maria Blaga, GEOAGIU


Elena Cristina Mohanu, Comuna Boișoara sat Bumbuiesti


melania iorga, Bacau


Mariuca Caraman, Sector 4


LUCIA VATASELU, CALARASI


Roxana Popa, Dumbrăviţa


Ana Purcarea, Joita


Cosmina Galatanu, Mihai Viteazu


Marilena Bogaievici, BUCURESTI


Sorina Dumitru, Sector6


Laura Mihaela Constantin, slatina


Mihaela Pini, Bucuresti


Alexandra-Maria Rogojină, Codăești


Activitatea mea in campanie

Trebuie sa fii participant pentru a putea posta!

Finalizare

Trebuie sa fii participant pentru a completa chestionarul de finalizare! Intra in contul tau!

Aboneaza-te acum!

Fii printre primii care afla noutati despre campanii, BUZZBox si BUZZAcademy.